Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi nedir

Almış olduğunuz yatırım teşvik belgesinin süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde tamamlama vizesinin yapılması için belgenin alındığı kuruma başvuru yapılması esastır.

SGK indirimlerinden yararlanabilmeniz için almış olduğunuz yatırım teşvik belgesinin tamamalama vizesinin yapılması gerekmektedir. Tamamlama vizesi yapılmadın sgk desteklerinden yararlanamıyorsunuz. Sgk desteği ile ilgili açıklama ayrıca yatırım teşvik belgenizin özel şartlarında yazılıdır.

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi başvurusu için aşağıdaki evrakların hazırlanması gerekiyor.

Başvuruyu incelenmesinin akabinde bunların haricinde evrakta istenebilmektedir.

1- Yatırım teşvik belgesi aslı (ETUYS ortamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için istenmiyor)

2- Yerli makine listesi aslı (ETUYS ortamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için istenmiyor)

3- İthal makine listesi aslı (ETUYS ortamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için istenmiyor)

4- İthal makine alımlarına ilişkin ithal makine gerçekleşme listesi (ETUYS ortamında düzenlenen teşvik belgeleri için sisteme gümrük giriş beyannamelerinin yüklenmesi gerekmektedir)

5-- Yerli makine alımarına ilişkin yerli makine gerçekşeme listesi (ETUYS ortamında düzenlenen teşvik belgeleri için sisteme faturaların yüklenmesi gerekmektedir. Fatura kaydında e-faturalar xml olarak yüklenecektir, fiziki olarak kesilen faturalar ise pdf olarak yüklenecektir)

6- Yatırım takip formu (ETUYS ortamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için istenmiyor)

7- Kredi kullanılıp kullanılmadığına ilişkin taahhütname (Yatırım teşvik belgesi kapsamında hangi bankadan kredi kullanıldıysa o bankadan yazı alınacaktır. Alnıcak yazıda kredinin cinsi ve tutarı, krediyi veren banka ve şubenin ismi yazılı olacaktır)

8- Kredi kullanıldıysa eğer kredinin kullanıldığı bankadan kredi kullanım yazısı

9- İthal makine alımlarına ilişkin beyannamelerin okunaklı fotokopileri (ETUYS ortamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için istenmiyor. Sisteme beyannamelerin okunaklı fotokopileri yüklenecektir)

10- Yerli makine alımarına ilişkin faturaların okunaklı fotokopileri (ETUYS ortamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için istenmiyor. Sisteme faturaların okunaklı fotokopileri yüklenecektir)

11- Makine alımlarının kayıtlı bulunduğu yevmiye sayfalarının okunaklı fotokopisi (ETUYS ortamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için istenmiyor. Sisteme yevmiye kayıt tarih ve numaraları yazılacaktır)

12- Bina inşaat harcama listesi (ETUYS ortamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için istenmiyor. Sisteme bina inşaat harcama faturaları yüklenecektir.) 

13- Diğer harcama listesi (ETUYS ortamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için istenmiyor. Sisteme diğer harcama kalemlerinin faturaları yüklenecektir.) 

14- Bina inşaat harcamalarına ilişkin faturaların fotokopileri ve yevmiye kayıt sayfaları

15- Diğer harcama listesine yazılan kalemlere ilişkin faturaların fotokopileri ve yevmiye kayıt sayfaları

16- Vergi levhası

17- Sgk borcu yoktur yazısı

18- Sgk desteğinden yararlanacaklar için işçi listesini gösteren yazı