Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi nedir

Almış olduğunuz yatırım teşvik belgesinin süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde tamamlama vizesinin yapılması için belgenin alındığı kuruma başvuru yapılması esastır.

SGK indirimlerinden yararlanabilmeniz için almış olduğunuz yatırım teşvik belgesinin tamamalama vizesinin yapılması gerekmektedir. Tamamlama vizesi yapılmadın sgk desteklerinden yararlanamıyorsunuz.

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi başvurusu için aşağıdaki evrakların hazırlanması gerekiyor.

Başvuruyu incelenmesinin akabinde bunların haricinde evrakta istenebilmektedir.

1- Yatırım teşvik belgesi aslı

2- Yerli makine listesi aslı

3- İthal makine listesi aslı

4- İthal makine alımlarına ilişkin ithal makine gerçekleşme listesi

5-- Yerli makine alımarına ilişkin yerli makine gerçekşeme listesi

6- Yatırım takip formu

7- Kredi kullanılıp kullanılmadığına ilişkin taahhütname

8- Kredi kullanıldıysa eğer kredinin kullanıldığı bankadan kredi kullanım yazısı

9- İthal makine alımlarına ilişkin beyannamelerin okunaklı fotokopileri

10- Yerli makine alımarına ilişkin faturaların okunaklı fotokopileri

11- Makine alımlarının kayıtlı bulunduğu yevmiye sayfalarının okunaklı fotokopisi

12- Bina inşaat harcama listesi

13- Diğer harcama listesi

14- Bina inşaat harcamalarına ilişkin faturaların fotokopileri ve yevmiye kayıt sayfaları

15- Diğer harcama listesine yazılan kalemlere ilişkin faturaların fotokopileri ve yevmiye kayıt sayfaları

16- Vergi levhası

17- Sgk borcu yoktur yazısı

18- Sgk desteğinden yararlanacaklar için işçi listesini gösteren yazı

 

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi