GES yatırımları yatırım teşvik belgesi

Aşağıdaki bilgilendirme yazısı GES ENERJİ yatırımlarına yönelik alınacak yatırım teşvik belgesi ile ilgilidir. 

Yatırım teşvik belgesi alındıktan sonraki 4,5 yıl içinde asgari yatırım tutarınızın 1 ve 2. bölgede 1.500.000 TL, 3-4-5-6. bölgede 3.000.000 TL olması gerekiyor.

GES yatırımlarında firmanın çağrı mektubu, proje onay yazısı, bağlantı anlaşması olması gerekiyor. Üretilecek elektrik miktarı en az 240 kwe ve üzeri olacaktır. Firma paneli ve çelik kontrüksiyon sistemini mutlaka yurt içinden satın almak zorundadır. Panel alımını Türkiye’de üretimi yapılan panel firmalarından alması gerekmektedir. 

Yatırım teşvik belgesinin firmanıza sağlayacağı faydalar aşağıda yer almaktadır. 

Yatırım kapsamında alacağınız makine ve ekipmanlar için kdv muafiyeti ve gümrük vergisi muafiyeti vardır. (29.06.2021 tarihinde gelen mevzuatla Gümrük vergisi muafiyeti bazı makineler için kaldırılmıştır. İthal edilecek makinenin 12 haneli gtip numarasına göre gümrük vergisi muafiyeti olup olmadığını sistem belirliyor.)

SGK İşveren Hissesi Desteği vardır. (Bu destek teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması yani teşvik belgenizin kapatılmasından sonra uygulanır.)

1-2-3-4. bölgede vergi indirimi %70, yatırıma katkı oranı %30 olur. 5 ve 6. bölgede bulunduğu bölgeyede göre daha da yükselir.

NOT: GES yatırımlarında faiz desteği yoktur…

Bütün yatırım teşvik belgelerinin özel şartlar bölümünde bu madde vardır. Yatırımcıların buna dikkat etmesi gerekiyor. (Bu belge kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.)

01.01.2023 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak başvurulardan bakanlık tarafından başvuru ücreti istenmektedir. Yeni belge başvuruları yatırımın tutarına göre değişmekte olup; yatırım tutarı 5.000.000 TL altında olursa 3220 TL başvuru ücreti vardır, yatırım tutarı 5.000.000 TL ile 25.000.000 TL arasında olursa 8.050 TL başvuru ücreti vardır. Yatırım tutarı 25.000.000 TL üzerinde olan yatırımlar için 16.100 TL başvuru ücreti istenmektedir. Revize başvuru harcı 805 TL olmuştur.    

Yatırım teşvik belgenizin orijinal süresi 3 yıldır, bu süreye ilave olarak 1,5 yıl ek süre alırız. Bu sürelerin bitiminden itibaren teşvik belgesinin kapatılması işleminin yapılması için bakanlığa tamamlama vizesi için başvuruyu yapmamız gerekiyor. Tamamlama vizesi esnasında bakanlıktan en az iki uzman ilgili yatırım yerine gelerek makinelerin tesiste olup olmadığını kontrol eder, bunun için teşvikli alınan makinelerin mutlaka tesiste olması gerekiyor. Tesis kontrol edilir, evraklar kontrol edilir ve her hangi bir problem yoksa teşvik belgesi kapatılır.  

GES yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi işlemleri (15/6/2012 TARİHLİ ve 2012/3305 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’IN (10) (Ek:RG-9/11/2018-30590) (Değişik:RG-07/08/2019-30855) (Değişik:RG-10/3/2023- 32128) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır) maddesi kapsamında yapılabilecektir.

Yatırım teşvik belgesi başvuru evrakları arasında sgk borcu yoktur yazısı istenmektedir. 5510 sayılı kanuna göre alacağınız sgk borcu yoktur yazısını pdf formatında mail atarmısınız, internet üzerindeki sanayi ve teknoloji bakanlığı  butonunu kullanarak bu yazıyı alınız...Bu yazıyı kurumdan alacaksanız aslını pdf olarak mail atar mısınız.

Yatırım teşvik belgesi mevzuatı değişiklik gösteren bir mevzuat olup, kafanıza takılan başka hususlar varsa lütfen bizimle paylaşınız…

 

Etiketler; GES, lisansız güneş enerjisi üretimi, yatırım teşvik belgesi, panel, invertör, bağlantı anlaşması, geçici kabul tutanağı