İşgüm Kontrol Belgesi

İsgüm Kontrol Belgesi Nedir

İsgüm Kontrol Belgesi; ithalatı yapılmak istenilen boya ve boya kimyasalları (benzol, toluen, Hekzan, white sprit, solvent, aerosol, çözücüler ve incelticiler) , sanayi yapıştırıcıları gibi. kimyasal ürünlerin işçi sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması amacı ile verilen bir belgedir.

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, İsgüm Kontrol Belgesi nin alınmış olması gerekmektedir.

İthal Ürün gümrüğe geldikten sonra İsgüm Kontrol Belgesi müracaat işlemlerine başlanılması, Kontrol belgesi onaylanana kadar ürünlerinizin gümrükte beklemesine ve bozulmasına sebep olabilecegi gibi gümrükte beklediği her gün için, ardiye ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

ÖNEMLİ DUYURU (05.09.2017 tarihi itabari ile yeni sisteme geçilmiştir. Başvurular Elektronik ortamdan yapılacagı için; SGK da firma iş vereni olarak kayıtlı yetkili adına Elektronik imza (E-imza) alınması gereklidir.)

İsgüm Kontrol Belgesi İçin Gerekli Evraklar
- Gümrük Müdürlüğünden Alınmış Tek Pencere (TPS) Şifresi
- SGK da kayıtlı işveren adına alınmış Elektronik(E-imza)imza
- Proforma Fatura
- MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) (13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanmış olması gereklidir. Firmamız Bünyesinde Sertifikalı kişi mevcuttur. Tarafımızcada hazırlanabilir. )

İsgüm Kontrol Belgesi Ücreti

2020 yılı itibari ile İsgüm Kontrol Belgesi Ücreti şöyledir;
- Kontrol Belgesi Harcı : 590,00 TL.
- Kontrol Belgesi Düzeltme Harcı Kaldırılmıştır.

İSGÜM KONTROL BELGESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER VE GEREKLİ EVRAKLAR

* E-İmza Alınması (Firmanızın, İSGÜM’ün elektronik sistemi olan https://kbs.csgb.gov.tr adresine tanıtılması gerekmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için şirket müdürüne veya ortaklarından herhangi birine elektronik imza (e-imza) alınması gerekmektedir.)

* E-İmza Tanımlama (E-imzayı aldıktan sonra firmanızın sisteme tanımlanması gerekmektedir. Talep ederseniz bu işlemi de sizin adınıza kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmekteyiz. E-imza’nızı bize göndermenize gerek olmadan sizin bilgisayarınıza bağlanarak firmanızı İsgüm Kontrol Belgesi sisteminde aktivasyonunu yapıyoruz.)

* İSGÜM - Tek Pencere Sistemi Girişi (İsgüm Kontrol Belgesi başvurusu iki aşamalı bir süreçtir. İlk etapta Ticaret Bakanlığı’nın “Tek Pencere Sistemi (TPS)” üzerinden ithal edilecek ürüne ait bilgiler doğru bir şekilde kaydedilip TPS Referans Numarası alınmalıdır. Firmanızın Tek Pencere Sistemine kaydı yok ise şirket yetkilisinin Gümrük İdaresine giderek yetkilendirmeyi açması gerekmektedir.)

* Başvuru (Firma tanımlama ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sürecine geçilecektir. Bu süreçte başvuru için gerekli bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.)

Ürünün 12 Haneli Gtip Numarası
Kimyasalın Menşei Ülkesi
Kimyasalın İthal Edildiği Ülke
Kimyasalın Kullanım Amacı
Ürünün Proforma Faturası veya Faturası
Üreticinin Göndermiş Olduğu MSDS(Material Safety Data Sheet) /GBF (Güvenlik Bilgi Formu)

* Kontrol Belgesi Onayı (Sizden aldığımız bilgi ve belgeler doğrultusunda Tek Pencere Sistemi ve İsgüm Kontrol Belgesi sistemi üzerinden başvurularınız yapılarak İsgüm Kontrol Belgeniz onaylatılacaktır. Ardından tarafınıza ithalatı yapabilmeniz için gerekli olan referans numaraları ve belge onay bilgileri gönderilecektir. İsgüm Kontrol Belgesi harç ücreti 519,20 TL olup başvuru aşamasında kredi kartı ile ödenecektir. Belge onaylandıktan sonra İsgüm’ün faturası tarafınıza gönderilerek süreç tamamlanacaktır.)