Kullanılmış makine ithalat izni

Kullanılmış makine ithalat izni

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ(İthalat:2018/1) EK-1 ve EK-2'de belirtilen eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden yapılmaktadır. 

Aşagıda örneği bulunan Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan kullanılmış makine ve eşyanın ithali için ise Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlügün den İzin belgesi alınması gereklidir.

Kullanılmış Makine İzni olmaksızın yada izin verilip verilmeyeceğini tam olarak bilmeden makinenin ithalat için gümrüge getirilmesi yada anlaşma yapılıp avans çıkarılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde avansınızın yanacagı gibi ekstradanda Antrepo ücreti ödemek zorunda kalırsınız. 

Kullanılmış makine ithal etmek istiyorsanız ihracatçı firma ile görüşme yapmadan önce gümrük müşavirlerinizden izne tabi olup olmadıgını, izne tabi ise bizimle irtibata geçerek izin alınıp alınamayacagı hakkında bilgi almalısınız. 

Kullanılmış makine ithalinde Gümrük Vergisi indiriminden faydalana bilirsiniz. Gümrük Vergisi indirimi için Yatırım Teşvik Belgesi almanız gereklidir. 

Kullanılmış Makine İzni için Gerekli Evraklar Nelerdir

- Yetkilendirme Dilekçesi  

- Firma Tanımlama Formu  

- Taahhutname  

- Proforma Fatura 

- Ticaret sicil gazetesi ( Kuruluş, Adres değişikliği, Unvan değişikliği Gazeteleri) Onaylı 

- Kapasite Raporu (onaylı) 

- İmza Sirküleri Noter onaylı 

- Vergi levhası 

- Faaliyet Belgesi 

- Makineye ait 4 adet farklı resim