vergi resmi harç istisnası

vergi resmi harç istisnası

vergi resmi harç istisnası olarak bilenen desteklerden yararlanabilmek için ihracat genel müdürlüğü tarafından düzenlenen vergi resim harç istisnası belgesini almanız gerekmektedir. Bu belgenin alımıyla ilgili gerekli bilgi ve belgelerin temini konusunda firmamızdan yardım isteyebilirsiniz…

 

Faiz Destekli Kredi

Faiz Destekli Kredi

Yatırım teşvik belgesi kapsamında faiz destekli kredi uygulaması bulunmaktadır. Yapacağınız yatırımlar kapsamında ihtiyacınız olan yatırım kredisi, işletme kredisi gibi taleplerinizi banka ile görüşme yapmadan önce faiz desteği içeren yatırım teşvik belgesi almanız firmanızın menfaatine olacaktır. Faiz desteği her yatırım için verilmiyor. Bu konuya özellikle dikkat etmenizi rica ederiz.

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi için gerekli evraklar

1- Yatırım Teşvik Belgesi Aslı
2- Yerli Makine Listesi Aslı
3- İthal Makine Listesi Aslı
4- Yerli makine gerçekleşme listesi
5- İthal Makine gerçekleşme listesi
6- Bina İnşaat Harcama Listesi
7- Diğer Harcamalar Listesi
8-Yatırım takip formu
9-Harcamalara ilişkin beyanname, fatura ve muhasebe kayıtları
10- Taahhütname
11- İmza Sirküleri
12- Sgk borcu yoktur yazısı
13- Vergi levhası
14- Kapasite Raporu
15-Yapı kullanma izni
16-Yapı kullanma ruhsatı
17-Yatırımın özelliğine göre istenebilecek diğer evraklar

Almış olduğunuz yatırım teşvik belgesinin süresi bitiminden itibaren 6 ay içinde belgenin alındığı kuruma tamamlama vizesi başvurusu yapılması gerekmektedir.

Parite danışmanlık yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi işlemlerinde uzman bir firmadır.

Hayvancılık teşvikleri

Hayvancılık teşvikleri

Hayvancılık yatırımları kapsamında yatırım teşvik belgesi alabilirsiniz. Hayvancılık teşvikleri büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kanatlı hayvanlara yönelik yapılan yatırımlara veriliyor. Hayvancılık yatırımları entegre bir yatırım olduğu için yapılacak yatırım kapsamında hayvan sayısı, soğuk hava deposu, ürün işleme tesisi birlikte istenmektedir. Hayvancılık yatırımlarında KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti, SGK desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden yararlanabilirsiniz.

Madencilik teşvikleri

Madencilik teşvikleri

Madencilik sektörüne yönelik yapılan yatırımlar öncelikle yatırım konuları arasına girdiği için alacağınız yatırım teşvik belgesi almanız halinde 5. bölgede uygulanacak teşvik unsurlarından yararlanacaksınız. İster istihraç isterseniz işleme yatırımı olsun bu desteklerden yararlanabiliyorsunuz.

Yatırım teşvik belgesi süresi

Yatırım teşvik belgesi süresi

Almış olduğunuz yatırım teşvik belgesinin süresini başvuru aşamasında yatırımın özelliğine göre 2 yıl veya 3 yıl olarak talep edebilirsiniz.
Yatırım teşvik belgesi süresi bakanlık tarafından 2 yıl olarak verilmişse bu süreye ilave olarak 1 yıl daha süre uzatımı talebinde bulunabilirsiniz.
Yatırım teşvik belgesi süresi bakanlık tarafından 3 yıl olarak verilmişse bu süreye ilave olarak 1,5 yıl daha süre uzatımı talebinde bulunabilirsiniz.
Süre uzatımı taleplerinizi orijinal sürenin bitimine yakın yapabilirsiniz.

Turizm yatırım belgesi nasıl alınır

Turizm yatırım belgesi nasıl alınır

Turizm sektöründe yatırım yapmayı hedefleyen firmalar öncelikle yapacakları yatırımın turizm bakanlığının yayınladığı yönetmeliği inceleyerek kriterleri iyi belirlemesi gerekiyor. Bu yönetmelik kapsamında bazı kriterler belirlenmiştir. Belirlenen kriterlere göre yapılacak yatırımın öncelikle cinsi belirlenir. Örneğin otel yatırımı gibi, bu yatırım kapsamında kaç yıldızlı otel yapılacağı belirlenir. Hangi yıldız için hangi kriterler isteniyor, bunlar belirlenir. Yapılacak otelin yıldız sayısına göre belirlenen kriterleri kapsayan tesis tanıtım raporu hazırlanır. Hazırlanan tesis tanıtım raporundaki firmalar kendileri beyan eder. Firmanın yapmış olduğu beyana göre başvurusunu bakanlık inceler ve turizm yatırım belgesi verilmesini uygun görür yada eksikliklerin tamamlanmasını ister. Turizm yatırım belgesi uygun görülen başvurular için firmadan bakanlık hesabına ve vergi dairesine ayrı ayrı olmak üzere harç yatırılmasını ister. Bu harç tutarları yapılacak otelin yıldız sayısına göre değişiklik arz etmektedir. Harçlarını yatıran firmalar turizm yatırım belgesini aldıktan sonra belgeyi kullanmaya başlayabilirler.

Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır

Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır

Yatırım yapmaya karar veren firmalar öncelikle yatırım yapacakları ili ve yatırım yapacakları sektörü iyi belirlemelidir. Çünkü her yatırım konusuna yatırım teşvik belgesi verilmiyor. Ayrıca yatırımın yapılacağı ilde önemlidir. Yatırımın yapılacağı ile göre asgari yatırım tutarı istendiği için yatırım yapacağınız ili de doğru seçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yapacağınız yatırımın tutarı asgari yatırım tutarı altında kalırsa yararlandığınız teşvik unsurlarını cezalı bir şekilde ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Peki; yatırım yerimizi seçtik ve yatırım konumuzu da belirledik, şimdi ne yapmamız gerekiyor.
Bu aşamada profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız danışmanlık firmalarıyla görüşme yapabilirsiniz veya kendi bünyenizde teşvik belgesi alımı için çalışmalar başlatabilirsiniz. Günümüz firmaları teşvik belgesi alımı için danışmanlık firmaları ile çalışmayı uygun görmektedir. Çünkü danışmanlık firmalarının konuya hakim olması, uygulamaları bilmesi, firmaya maliyet ve zaman açısından fayda sağlaması gibi nedenler danışmanlık firmaları tercih edilmektedir.

Çalışmaya karar verdiğiniz danışmanlık firması sizden teşvik belgesi alımı için gerekli bilgi ve belgeleri isteyerek öncelikle konunuzun mevzuata uygunluğunu araştır. Uygun bir konu ise teşvik belgesi başvuru için sizden birtakım bilgi ve belgeleri talep eder. Sizden gelecek bu bilgi ve belgeler doğrultusunda müracaat için gerekli olan evrakları hazırlayarak firmanıza imzaya gönderir.

Firmanız’dan gelecek belgeleri dosya halinde kurama başvurusunu yapar ve teşvik belgesini alarak firmanıza teslim eder.