PARİTE DANIŞMANLIK
Adres: Cihan Sokak No: 16/1, Sıhhiye, Çankaya/ANKARA
Telefon: 0538 260 91 53 Mail: info@paritedanismanlik.com Web: www.paritedanismanlik.com

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

Yatırım Teşvik Belgesi; yeni bir yatırım yapmak isteyen, yada ilave yatırım yapmak isteyen, mevcut makinelerini yenilemek isteyen, mevcut yatırımıyla ilgili eksik kalmış makineleri tamamlamak isteyen firmaların yapacakları yatırımlar kapsamında devlete ödemeleri gereken bazı vergileri belli süreliğine ve belli oranlarda ödememelerini sağlayan bir belgedir.
Devletin; firmaların yatırım yapmasını özendirmek, istihdam sağlamalarını teşvik etmek, bölgesel gelişmişlik düzeylerini artırmak, katma değer yaratmak amaçlı getirmiş olduğu bir teşvik sistemidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Sağlanan Destek Unsurları Nelerdir

1- KDV MUAFİYETİ (Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden satın alacağınız ve yurt dışından ithal edeceğiniz alacağınız makine ve ekipmanlar için KDV ödemezsiniz.)

2- GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ (Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından ithal edeceğiniz makine ve ekipmanlar için gümrük vergisi ödemezsiniz)

3- SSK İŞVEREN PAYININ HAZİNE TARAFINDAN ÖDENMESİ (almış olduğunuz Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılmasının ardından bu destekten yararlanırsınız. bu destekten sigortalı olarak çalışan kişilerin asgari ücrete tekabül eden kısmı yararlandırılır. Tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleriyle ilgili il SSK müdürlüklerine bilgi verilmektedir. yatırım teşvik belgesi alınırken belge üzerinde yazılı olan işçi sayısının önemi yoktur. önemli olan kapatma işlemi esnasında sigortalı listesinde yazılı olan işçi sayısıdır)

4- SSK İŞÇİ PAYININ HAZİNE TARAFINDAN ÖDENMESİ (almış olduğunuz Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılmasının ardından bu destekten yararlanırsınız. bu destek sadece 6. bölgede yapılan yatırımlar için uygulanıyor. SSK işveren payının uygulanması ile ilgili prosedürler bu madde içinde geçerli olacaktır.)

5- KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ/GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlarla ilgili olarak kurumlar vergisi döneminde indirim hakkı kazanırsınız. gelir vergisi mükellefi olan firmalar gelir vergisi hesaplamasında bu destekten yararlanır. Bina inşaat harcaması, makine ekipman alımları vergi matrahı oluşturulurken dikkate alınıyor.

6- GELİR VERGİSİ STOPAJI : 6. bölgede yapılan yatırımlar için uygulanıyor. Çalışan kişilerin asgari ücrete tekabül eden kısmı için uygulanmaktadır.

7- FAİZ DESTEĞİ : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bankalardan alacağınız kredilerde TL ve döviz cinsi bazında ayrı ayrı olmak üzere faiz desteği uygulaması vardır. bankalardan kredi talebinde bulunacak firmaların mutlaka yatırım teşvik belgesini bankaya göstermeleri gerekiyor. alınan yatırım teşvik belgesi üzerinde finansman bölümünün kredi talebine uygun olması gerekiyor.

8- YATIRIM YERİ TAHSİSİ : Hazineye ait arazilerin yatırım amaçlı tahsis edilmesinde Maliye Bakanlığı sorumludur. Ekonomi Bakanlığı yapılan başvurunun yer tahsisi kapsamına girip girmediğini kontrol eder ve buna göre teşvik belgesini düzenler. Yer tahsisi alan yatırım teşvik belgesi sahibi firmalar bulundukları ildeki milli emlak müdürlüğüne hazırlayacakları başvuru dosyasını yer tahsis dilekçesi ile birlikte sunarlar

9- KDV İADESİ : 500.000.000 TL üzerinde yapılacak stratejik yatırımlar kapsamında bina inşaat harcaması yapılırken bu destekten yararlanılır.

Yatırım Teşvik Belgesi Alabilmek İçin Ne Kadarlık Yatırım Yapılması Gerekiyor

1) Genel teşvik sistemi kapsamında 1. ve 2. bölgelerde yapılacak yatırımlarda asgari 1.000.000 TL'lik yatırım isteniyor. 3-4-5-6. bölgelerde yapılacak yatırımlarda asgari 500.000 TL'lik yatırım yapılması isteniyor. Genel teşvik sistemi kapsamında sadece kdv muafiyeti ve gümrük vergisi muafiyeti vardır.

2) Bölgesel teşvik sistemi, büyük yatırımlar, stratejik yatırımlar kapsamında asgari yatırım tutarı yatırım yapılacağı ile göre, yatırım kapsamında yapılacak işleme göre değişiklik arz etmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kabul Edilen Harcamalar Nelerdir

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapıldığı andan itibaren yapılan harcamalar teşvik kapsamına giriyor. Arazi alımı, arsa alımı, bina inşaat harcaması, makine ekipman alımı, diğer harcama kalemleri (taşıma, sigorta, navlun, gümrükleme, ofis ekipmanları v.b.)

Yatırım Teşvik Belgesi Alınmadan Yapılan Harcamalar yatırım kapsamında sayılmaz… Yatırıma başlamadan önce yatırım teşvik belgesi almanız yararınıza olacaktır…

Yatırım Teşvik Belgesi Alınabilmesi İçin Genel Olarak İstenen Müracaat Evrakları Aşağıdaki Gibidir

1- Yatırım bilgi formu (firmamız hazırlayarak size imzaya gönderecektir)

2- ithal makine listesi (firmamız hazırlayarak size imzaya gönderecektir)

3- yerli makine listesi (firmamız hazırlayarak size imzaya gönderecektir)

4- taahhütname (örneği imzalanmak üzere size gönderilecektir)

5- ticaret sicil gazetesi

6- imza sirküleri

7- kira sözleşmesi

8- tapu fotokopisi

9- SGK borcu yoktur yazısı (Ekonomi Bakanlığına verilmek üzere 5510 sayılı kanuna göre alınacaktır) Firmanız SGK borcunu taksitlendirme yaptıysa taksitlendirme yapıldığına dair yazı alınacaktır.

10- harç makbuzu

11- yatırımın özelliğine göre istenecek diğer evraklar (kapasite raporu, turizm yatırım belgesi, işletme ruhsatı, işletme izni, milli eğitim bakanlığı ön yazı v.b. evraklar)

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları, Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
Dernekler ve vakıflar, Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri faydalanabilir, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ve/veya yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş (şirketler gibi) tüzel kişiler tarafından Türkiye'de kurulan şirketler, Türk şirketi statüsünde oldukları için Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki desteklerden yerli yatırımcılarla eşit koşullarda faydalanma hakkına sahiptir, Dolayısıyla bu nitelikteki şirketler, yukarıda belirtilen “sermaye şirketleri” kapsamında değerlendirilmekte ve Yatırım Teşvik Programı’ndan faydalanmaktadır. Diğer taraftan, merkezleri Türkiye dışında bulunan yabancı şirketlerin Türk Ticaret Kanununa göre Türkiye’de kurdukları, şirket statüsünde olmayan “şubeler” de desteklerden faydalanabilecekler arasında yer almaktadır, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı bir gerçek kişi Türkiye’de kuracağı anonim veya limited şirketle; yurt dışında kurulmuş bir yabancı şirket ise yine Türkiye’de kuracağı anonim veya limited şirketle ya da şubeyle Yatırım Teşvik Programı’ndan faydalanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi

Almış olduğunuz yatırım teşvik belgesinin süresi ortalama 3 yıldır. Bu süreye ilave olarak 1,5 yıl daha ek süre alabilirsiniz. 4,5 yıl içinde mevzuatın belirlemiş olduğu asgari yatırım tutarını sağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde belgeniz iptal işlemi yapılarak teşvik belgesi kapsamında sağladığınız destek unsurları gecikme faiziyle birlikte sizden talep edilir.

Almış olduğunuz yatırım teşvik belgesini süre bitiminden itibaren 6 ay içinde tamamlama vizesi için bakanlığa başvuru yapmanız gerekmektedir.

* Yatırım teşvik belgesi alan firmaların dikkat etmesi gereken konulardan birisi muhasebe kayıt işlemleridir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından alınan makineler leasing yoluyla satın alınmışsa öncelikle 260 nolu muhasebe kayıt hesabına yazılmalıdır. Leasing dışında satın alınan makineler ise 253 nolu muhasebe kayıt hesabına yazılır. Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi esnasında bu kayıtlardaki rakamlar dikkate alınmaktadır

* Yatırım teşvikbelgesi kapsamında yatırımın tamamen devir edilmesi, makine satışı, makinenin devir işlemi, makinenin kiraya verilmesi, makinenin yurt dışında gönderilmesi gibi işlemler için bakanlığa başvuru yapılır. Yatırım teşvik belgesi düzenlendikten sonra makine ilaveleri yapılabilmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon: 0538 260 91 53
Adres: Cihan Sokak No 16/1 Sıhhiye, Çankaya/ANKARA
Mail: info@paritedanismanlik.com
Web : www.paritedanismanlik.com
Mithatpaşa V.D. - 23749619012
Oda Sicil No: 06/321048