Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi  ÖNEMLİ NOT 1 : %10 harcama yapma şartı bulunan Yatırım Teşvik Belgesi sahibi firmalar 31.12.2014 tarihinde kadar yapacakları harcamaları %10 içine dahil edebilecektir. Bu durum 19.06.2012 tarihinden sonra düzenlenen Devamını Oku »

 

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi 

ÖNEMLİ NOT 1 : %10 harcama yapma şartı bulunan Yatırım Teşvik Belgesi sahibi firmalar 31.12.2014 tarihinde kadar yapacakları harcamaları %10 içine dahil edebilecektir. Bu durum 19.06.2012 tarihinden sonra düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için geçerli olacaktır. %10 harcama yapamadığını düşünen firmalar bu yılın sonuna kadar yapacakları yatırımları bu kapsamda değerlendirebilir.

ÖNEMLİ NOT 2 : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kendi finansmanıyla ithal yada yerli makine satın alan firmalar bu makinelerini leasing firmasıyla yapacaklar anlaşmaya göre leasing firmasına peşin satarak, daha sonra tekrar kiralama yoluyla satın alabilecekler…

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

Yatırım Teşvik Belgesi yeni bir yatırım yapmak isteyen, yada ilave yatırım yapmak isteyen, mevcut makinelerini yenilemek isteyen, mevcut yatırımıyla ilgili eksik kalmış makineleri tamamlamak isteyen firmaların yapacakları yatırımlar kapsamında devlete ödemeleri gereken bazı vergileri belli süreliğine ve belli oranlarda ödememelerini sağlayan bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Sağlanan Destek Unsurları Nelerdir

1- KDV MUAFİYETİ (Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurtiçinden satın alacağınız ve yurtdışından ithal edeceğiniz alacağınız makine ve ekipmanlar için kdv ödemezsiniz.)

2- GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ (Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurtdışından ithal edeceğiniz makine ve ekipmanlariçin gümrük vergisi ödemezsiniz)

3- SSK İŞVEREN PAYININ HAZİNE TARAFINDAN ÖDENMESİ (almış olduğunuz Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılmasının ardından bu destekten yararlanırsınız. bu destekten sigortalı olarak çalışan kişilerin asgari ücrete tekabül eden kısmı yararlandırılır. Tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleriyle ilgili il ssk müdürlüklerine bilgi verilmektedir. yatırım teşvik belgesi alınırken belge üzerinde yazılı olan işçi sayısının önemi yoktur. önemli olan kapatma işlemi esnasında sigorta dökümlerinizde yazılı olan işçi sayısıdır)

4- SSK İŞÇİ PAYININ HAZİNE TARAFINDAN ÖDENMESİ (almış olduğunuz Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılmasının ardından bu destekten yararlanırsınız. bu destek sadece 6. bölgede yapılan yatırımlar için uygulanıyor. ssk işveren payının uygulanması ile ilgili prosödürler bu madde içinde geçerli olacaktır.)

5- KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ/GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlarla ilgili olarak kurumlar vergisi döneminde indirim hakkı kazanırsınız. gelir vergisi mükellefi olan firmalar gelir vergisi hesaplamasında bu destekten yararlanır. Bina inşaat harcaması, makine ekipman alımları vergi matrahı oluşturulurken dikkate alınıyor.

6- GELİR VERGİSİ STOPAJI : 6. bölgede yapılan yatırımlar için uygulanıyor. Çalışan kişilerin asgari ücrete tekabül eden kısmı için uygulanmaktadır.

7- FAİZ DESTEĞİ : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bankalardan alacağınız kredilerde TL ve döviz cinsi bazında ayrı ayrı olmak üzere faiz desteği uygulaması vardır. bankalardan kredi talebinde bulunacak firmaların mutlaka yatırım teşvik belgesini bankaya göstermeleri gerekiyor. alınan yatırım teşvik belgesi üzerinde finansman bölümünün kredi talebine uygun olması gerekiyor.

8- YATIRIM YERİ TAHSİSİ : Hazineye ait arazilerin yatırım amaçlı tahsis edilmesinde Maliye Bakanlığı sorumludur. Ekonomi Bakanlığı yapılan başvurunun yer tahsisi kapsamına girip girmediğini kontrol eder ve buna göre teşvik belgesini düzenler. Yer tahsisi alan yatırım teşvik belgesi sahibi firmalar bulundukları ildeki milli emlak müdürlüğüne hazırlayacakları başvuru dosyasını yer tahsis dilekçesi ile birlikte sunarlar

9- KDV İADESİ : 500.000.000 TL üzerinde yapılacak stratejik yatırımlar kapsamında bina inşaat harcaması yapılırken bu destekten yararlanılır.

Yatırım Teşvik Belgesi Alabilmek İçin Ne Kadarlık Yatırım Yapılması Gerekiyor

1) 1. ve 2. bölgelerde yapılacak yatırımlarda asgari 1.000.000 TL lik yatırım isteniyor. 3-4-5-6. bölgelerde yapılacak yatırımlarda asgari 500.000 TL lik yatırım yapılması isteniyor.

2) Bölgesel teşvik sistemi, büyük yatırımlar, stratejik yatırımlar kapsamında asgari yatırım tutarı yatırım yapılacağı ile göre, yatırım kapsamında yapılacak işleme göre değişiklik arzetmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kabul Edilen Harcamalar Nelerdir

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapıldığı andan itibaren yapılan harcamalar teşvik kapsamına giriyor. Arazi alımı, arsa alımı, bina inşaat harcaması, makine ekipman alımı, diğer harcama kalemleri (taşıma, sigorta, navlun, gümrükleme, ofis ekipmanları v.b.)

Yatırım Teşvik Belgesi Alınmadan Yapılan Harcamalar yatırım kapsamında sayılmaz… Yatırıma başlamadan önce yatırım teşvik belgesi almanız yararınıza olacaktır…

Yatırım Teşvik Belgesi Alınabilmesi İçin Genel Olarak İstenen Müracaat Evrakları Aşağıdaki Gibidir

1- Yatırım bilgi formu (firmamız hazırlayarak size imzaya gönderecektir)

2- ithal makine listesi (firmamız hazırlayarak size imzaya gönderecektir)

3- yerli makine listesi (firmamız hazırlayarak size imzaya gönderecektir)

4- taahhütname (örneği imzalanmak üzere size gönderilecektir)

5- ticaret sicil gazetesi

6- imza sirküleri

7- kira sözleşmesi

8- tapu fotokopisi

9- sgk borcu yoktur yazısı (Ekonomi Bakanlığına verilmek üzere 5510 sayılı kanuna göre alınacaktır) Firmanız sgk borcunu taksitlendirme yaptıysa taksitlendirme yapıldığına dair yazı alınacaktır.

10- harç makbuzu

11- yatırımın özelliğine göre istenecek diğer evraklar (kapasite raporu, turizm yatırım belgesi, işletme ruhsatı, işletme izni, milli eğitim bakanlığı ön yazı v.b. evraklar)

2014 yılı teşvik belgesi alanlar, 6. bölge teşvikleri, adıyaman Yatırım Teşvik Belgesi, aksaray Yatırım Teşvik Belgesi, antalya Yatırım Teşvik Belgesi, batman Yatırım Teşvik Belgesi, burdur Yatırım Teşvik Belgesi, bursa Yatırım Teşvik Belgesi, çorum Yatırım Teşvik Belgesi, düzce Yatırım Teşvik Belgesi, elazığ Yatırım Teşvik Belgesi, erzurum Yatırım Teşvik Belgesi alanlar, eskişehir Yatırım Teşvik Belgesi, hatay Yatırım Teşvik Belgesi, istanbul Yatırım Teşvik Belgesi, izmir Yatırım Teşvik Belgesi, kahramanmaraş Yatırım Teşvik Belgesi, kayseri Yatırım Teşvik Belgesi, konya Yatırım Teşvik Belgesi, manisa Yatırım Teşvik Belgesi, mardin Yatırım Teşvik Belgesi, muğla Yatırım Teşvik Belgesi, osmaniye Yatırım Teşvik Belgesi, şanlıurfa Yatırım Teşvik Belgesi, teşvik belgesi alan firmalar, teşvik bölgeleri, teşvik bölgesi 2014, yatırım bilgi formu nasıl hazırlanır, Yatırım Teşvik Belgesi için gerekli belgeler, Yatırım Teşvik Belgesi örneği, Yatırım Teşvik Belgesi tamamlama vizesi, yeni teşvik paketi, yeni teşvik sistemi, global liste revizesi, global liste değişikliği, yatırım teşvik belgeis, yer tahsis başvurusu, yatırım yeri tahsisi, yer tahsisi, bedelsiz yatırım yeri tahsisi, yatırım yeri tahsisi maliye bakanlığı, teşviki sanayi kanunu, teşvik uygulama ve yabancı sermaye genel müdürlüğü, yatırı teşvik kanunu

ithal lisansı

ithal lisansı nedir

İthali yerli üretici açısından haksız rekabete yol açan bazı malların ithalinin Ekonomi Bakanlığı tarafından kotalar ile kısıtlanması dolayısıyla düzenlenen belgedir.

İthalatını yapacağınız ürüne ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarasını tarafımıza bildirmeniz halinde mevzuattan gerekli araştırma yapılarak belge verilip verilmeyeceği ilk etapta tarafınıza bildirilmektedir.

Almış olduğunuz ithal lisansı kapsamında GTİP, malzeme ismi, fiyat, gümrük ismi, gibi revizelerin yapılması mümkündür.

Almış olduğunuz ithal lisansı süresi ürün ismine göre değişmektedir. Ek süre verilme durumu yoktur. Süresi içinde yapılmayan ithalatlar için yeni bir lisans alınması gerekmektedir. ithal lisansı üçüncü kişilere devredilemez. ithal lisansı alan firma ithalatı kendi yapmalıdır.

Almış olduğunuz lisansın kapatma müracaatını, süre bitiminden itibaren belge üzerinde yazılı olan bildirim süresi içinde yapılması zorunlu olup, bu süreye uymayan firmalara yeni ithal lisansı düzenlenmemektedir.

ithal lisansı ithalat esnasında gümrük giriş beyannamesinin ekinde gümrüğe ibraz edilir. ithalatın yapılmasının akabinde lisansın kapatma işlemi bakanlığa yapılır.

ithal lisansı verilen ürünün dağıtımında bazı kriterler vardır. Firmanın sanayici olması, firmanın ithalatçı olması, firmanın kamu kurumu olması gibi faktörler ithal lisansı verilmesinde etki etmektedir. ithal lisansı verilen ürünlerde belli bir kota uygulaması vardır. Bu kota miktarının üzerinde ithalata izin verilmemektedir.

ithal lisansı anlaşması

ithal lisansı bir ülkede ithalat yapmanın ön koşulu olarak, ilgili idari birime başvuru yapılmasını veya bazı belgelerin sunulmasını gerektiren bir işlemdir.

Anlaşma, ithalat lisansı uygulayan ülkelerin ithalat lisansı uygulamalarının tarife dışı engel olarak kullanılmamasına yönelik mevcut GATT disiplinlerini güçlendirmekte ve saydamlığı artırıcı hükümler taşımaktadır. Anlaşma ile üye ülkelerce öngörülen ithalat lisans yöntemleri ve uygulamaları belirli bir disiplin altına alınmaktadır. Ayrıca, ithalat lisansı uygulama ve yöntemlerinde yapılan değişikliklerin bildirimine ilişkin hükümler de güçlendirilmiştir.

Otomatik lisans yöntemlerinin ticareti kısıtlayıcı etkiye yol açmaksızın uygulanmalarını temin eden kriterler tespit edilmiştir. Otomatik olmayan lisans uygulamalarında ise ithalat ve ihracatçılara uygulama amacı dışında ek yük getirilmemesini öngören Anlaşma, başvuruların incelenmesi için en fazla 60 günlük bir süre tanımaktadır.

ithal lisansı verilebilecek ürünler her yıl değişiklik göstermektedir.

ithal lisansı zorunlu olan ürünler için bu belgenin alınması gerekmektedir.

firmamız ithal lisansı taleplerinizde öncelikle ön araştırma yapar, talebiniz mevzuata göre uygunsa başvuru evraklarının hazırlığına başlar

ithal lisansı nedir, ithal lisansı nasıl alınır, ithal lisansı ne işe yarar, ithal lisansı başvuru evrakları nelerdir, ithal lisansı başvuru formu doldurma, tarife kontenjanı, tarife kontenjanı açılan ürünler

barkod başvurusu

Firmalar üretmiş oldukları ürünleri takip edebilmek için barkod başvurusu yaparlar.

barkod başvurusu Müracaat Evraklar Şunlardır

1- Başvuru formu (örneği gönderilecektir)
2- Taahhütname (örneği gönderilecektir)
3- Oda Kayıt Sicil Sureti
4-Gelir Tablosu
5-Üyeliğe Giriş Aidatı

Firmamız barkod başvurusu için gerekli evrakları hazırlamaktadır.

barkod sistemlerinde farklı kullanımlar için farklı türde etiketler tercih edilmektedir. Etiketler malzemelerine, maliyetlerine, dayanıklılıklarına ve kullanım sürelerine göre farklılık gösterirler. Termal Kağıt barkod etiketi Termal kağıt etiketlerin maliyetleri düşüktür ancak kimyasal maddelere karşı dayanıklılıkları da düşüktür. Termal kağıt etiketler yırtılabilirler. Kısa süreli kullanım için uygundurlar (en fazla 1 yıl). Özellikle marketlerde raf etiketleri bu türe girer. barkod sistemlerinde farklı kullanımlar için farklı türde etiketler tercih edilmektedir. Etiketler malzemelerine, maliyetlerine, dayanıklılıklarına ve kullanım sürelerine göre farklılık gösterirler. Termal Kağıt barkod etiketi Termal kağıt etiketlerin maliyetleri düşüktür ancak kimyasal maddelere karşı dayanıklılıkları da düşüktür. Termal kağıt etiketler yırtılabilirler. Kısa süreli kullanım için uygundurlar (en fazla 1 yıl). Özellikle marketlerde raf etiketleri bu türe girer. Silver Mat Kağıt barkod etiketi Silver mat kağıt etiketler yüksek maliyetleri ile dikkat çekmektedirler. Ancak bu yüksek maliyetin sebebi bu tür etiketlerin suya ve kimyasal maddelere yüksek direnç göstermeleridir. Silver mat kağıt etiketler yırtılmazlar. Dayanıklılık süreleri 20 yıla kadar çıkabilir. Özellikle elektronik cihazlarda tercih edilirler. Opak barkod etiketi Opak etiketler silver mat kağıt etiketler gibi yüksek maliyetli ancak dayanıklıdırlar. Kimyasal maddelere yüksek direnç gösterir ve yırtılmazlar. Dayanıklılık süreleri 20 yıla kadar uzayabilir. Optik ürünlerde ve kuyumculuk sektöründe tercih edilirler. Kumaş barkod etiketi Kumaş etiketler özellikle giysilerde yıkama talimatları olarak kullanılırlar. Maliyetleri yüksek ve kimyasal maddelere karşı yüksek dirence sahiptirler. Kullanım süreleri 10 yıla kadar uzar.

barkod okuyucu cihazlardan gelen bilgiler barkod yazılımları tarafından işlenir. barkod yazılımları ise barkod işleminin takip edileceği cihazlarda hazır halde bulunurlar. barkod yazılımının yüklü olduğu bu cihazlar aracılığı ile istenilen kayıtlara ulaşılabilir ve istenilen raporlar elde edilebilir. barkod okuma ve takip işleminde genellikle bilgisayarlar ve yazar kasalar kullanılmakadır. Yazar kasalar fiş veya fatura kesilebilen cihazlardır. Piyasada genelde 3 farklı türde yazar kasa bulunmaktadır: 1. Sadece fiş kesilebilen basit yazar kasalar, 2. Bilgisayar bağlantılı yazar kasalar, 3. POS yazar kasalar. Bilgisayarlı barkod takip sistemlerinde barkodlardan alınan bilgiler barkod okuyucucihazlar tarafından bilgisayarlara online (çevrimiçi) ya da offline (çevrimdışı) olarak aktarılabilirler.

barkod başvurusu nasıl yapılır, barkod başvurusu evrakları nelerdir, barkod başvurusu nereye yapılır, barkod başvurusu harçları ne kadar

turizm işletme belgesi

turizm işletme belgesi Nedir

Turizm yatırım belgesi alan firmalar işletmeye geçtikleri zaman turizm işletme belgesi alırlar. Turizm işletme belgesi Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgedir.

turizm işletme belgesi Nasıl Alınır

Bakanlığın yayınlamış olduğu yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olarak kapasitenin hazırlanması gerekiyor. Yapmayı düşündüğünüz tesisle ilgili olarak öncelikle ilgili yönetmeliği incelemelisiniz. Turizm tesisleri ile ilgili yayınlanan yönetmelikteki kriterleri sağlayan firmalar turizm yatırım belgesi alabilir.

turizm işletme belgesi Alırken Hazırlanması Gereken Evraklar Nelerdir

1- Belediyeden alınan İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (bu evrak önemlidir. belediyeden alınan ruhsatta otel olduğu belirtilmelidir)
2-Tesis tanıtım formu (sizden alacağımız bilgilere göre tarafımıza hazırlanarak size imzaya gönderilecektir.)
3- ticaret sicil gazetesi
4- vergi levhası
5- imza sirküleri

Turizm yatırımları kapsamında yatırım teşvik belgesi alan firmalar işletmeye geçtikleri zaman turizm işletme belgesini almaları gerekiyor. turizm işletme belgesini almayan firmaların yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi yapılamıyor.

turizm işletme belgesinin Faydası Nelerdir.

1- turizm sektörüne yönelik yatırım yada işletme amaçlı kredi talebinde bulunan firmalara avantaj sağlar

2- elektrik, su gibi ödemelerde indirimli tarife uygulanır

3- alkollü içki satışı yapılabilir

4- yapancı personel çalışma izni alımı konusunda faydası vardır.

turizm işletme belgesi ne işe yarar, turizm işletme belgesi nasıl alınır, turizm işletme belgesi başvurusu nereye yapılır, Tesis tanıtım raporu nedir,

Turizm yatırım belgesinde olduğu gibi turizm işletme belgesinde de harç ücreti vardır. turizm işletme belgesinde ayrıca plaket düzenlendiği için plaket ücreti de alınmaktadır.

turizm işletme belgesi başvurusu yapılmadan önce tesisinizin turizm yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlamayan tesisler için turizm işletme belgesi düzenlenmiyor… eksiklerin tamamlanması için zaman veriliyor…

turizm işletme belgesi ne işe yarar, turizm işletme belgesi nasıl alınır, turizm işletme belgesi başvurusu nereye yapılır, tesis tanıtım raporu nedir,

irtibat bürosu kuruluşu

İrtibat Bürosu Kuruluşu

Türkiye dışında tescilli şirketler ticari faaliyetlerini tanıtmak için Türkiye’de irtibat bürosu veya şube açabilirler. İrtibat büroları Şubelerden farklı olarak gelir getirecek ticari faaliyetlerde bulunamazlar ve tüm giderleri dışarıdan Türkiye’ye getirilecek yabancı para ile karşılanır.

Bir İrtibat Bürosunun açılması izni için başvurulacak makam Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’dür. Başvuru işlemleri ile gerekli belge ve doldurulacak formlar tamamlandığında, irtibat bürosu açılması izni 5 gün içinde verilmektedir.

İrtibat Bürosu Kuruluşu işletme izinleri 3′er yıllık süreler için verilmekte olup bu sürelerin sonunda izin uzatma başvurusunun yapılması gerekmektedir.

İrtibat Bürosu Kuruluşu İşlemleri Nasıl Yapılır

Ekonomi Bakanlığı aşağıda belirtilen belge ve formlarla başvuru yapılır. Kurum incelemenin akabinde farklı evraklar isteyebilmektedir.

GEREKLİ BELGELER

- Ana şirkete ait Faaliyet Belgesi ( Certificate of Activity )
- Ana şirketin Bilanço ve Gelir Tablosu ya da Faaliyet Raporu
- İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmek için atanan veya görevlendirilen kişiye ana şirket tarafından verilen vekaletname.

Başvuruda bu belgelerin asılları istenmekte olup, ana şirketin tescil edildiği ülke eğer İngiltere ise bu belgelerin İngiltere’de tasdik edilmesi ve onaylanması da gerekmektedir.

Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası’nın özel tasdik ve onaylama servislerinden yararlanmak için Belge Tasdiki ve Belge Onayı seçeneklerini kullanınız.

KURULUŞ SONRASI YÜKÜMLÜLÜKLER
- Kuruluş iznini takiben İrtibat Bürosunun yerel vergi dairesine kaydolması ve Vergi Dairesi Kayıt Belgesinin bir örneğinin kuruluş tarihinden itibaren 1 ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir

- İrtibat büroları yıllık faaliyetlerini takip eden yılının en geç Mayıs ayı içinde aynı makama bildirmelidir. Bunun için ” İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” kullanılır ve İrtibat bürosunun harcamalarının yurt dışından getirtilen dövizlerle karşılandığı belgelenir

- İrtibat bürolarının kapatılması durumunda vergi dairesinden alınacak ‘İş Bırakma ve Yoklama Fişi” Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Kapanış sonundaki bakiye dışında herhangi bir miktar transfer edilmez

irtibat bürosu kuruluşu başvurusu nasıl yapılır, irtibat bürosu kuruluşu başvurusu nereye yapılır, irtibat bürosu kuruluşu için gerekli evraklar nelerdir, irtibat bürosu kuruluşu niçin yapılır, irtibat bürosu kuruluşu yapılması zorunlu haller, Türkiye’de irtibat bürosu açmak istiyorum, irtibat bürosu açılışı, irtibat bürosu açılışı için gerekli evraklar, irtibat bürosu, irtibat bürosu karar örneği

marka tescil

Marka Nedir?

Marka”Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlan gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

“Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisarı bir hak sağlamaz. Tescilli bir markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden, farklı unsurlarla kullanılması, markayı kullanma kabul edilir. Tescilli bir marka, başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve teminat olarak gösterebilir.

Marka Tescili Neden Yaptırılmalıdır?

Uzun yıllardan beri gündemde olmasına karşın, ülkemizde, gümrük birliğine de üye olduktan sonra, yurt dışından çok sayıda ikâme malların/hizmetlerin yurt içine girmesiyle artan rekabet nedeniyle yeni yeni kendini bulan bir uygulama marka. Piyasada aynı üründen/hizmetten çok sayıda olması, ürün/hizmet sahiplerini bir şekilde kendi ürünlerinin tanınmasını sağlayacak çalışmalar yapmaya itmektedir. Bunun için en uygun yol ise, ürünlerini/hizmetlerini diğerlerinden ayıracak adlandırmalar/işaretler kullanmak; yani, ürünlerine/hizmetlerine bir marka belirlemektir.

Markalar, işletmelerin kurumsal kimliğinizi yansıtan en önemli unsurdur. Bu bağlamda, işletmelerin/şirketlerin ticaret unvanları, kurumsal kimlik arayışları için, tek başına, tam anlamıyla bir çözüm üretememektedir / üretemeyecektir de!

Ancak, ürün/hizmet sahipleri, bu kadar çok markanın olduğu bir ortamda da, kendi markalarının öne çıkmasını sağlamak zorundalar. Bu nedenle, marka olarak seçecekleri işaretlerin veya adlandırmaların insan zihnine hitap edip, onları etkileyecek nitelikte olması gerekmektedir. Ardından, çok iyi bir tutundurma politikası izleyerek markalarının tercih edilebilir olması sağlanmak zorundalar. Günümüzde, markalarının işletmeleri için birer değer haline dönüşmesini başarabilen firmalarda, soyut bir varlık olan markalarının maddi değeri, işletmelerinin maddi değerinin çok üzerindedir. Dolayısıyla, olağanüstü bir entellektüel sermaye kimliği kazanan markanın tescil edilerek korunması, artık zorunlu hale gelmiştir. Hatta bu durum, ulusal boyutları aşarak uluslar arası bir anlayış kazanmıştır ki; halihazırda, ülkemizde markaların korunması, diğer pekçok ülkede olduğu gibi, bahsi geçen uluslararası anlayış çerçevesinde şekillenmiştir.

Markaların korunması, hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinde, Türkiye’nin de 1930 yılında üye olduğu Paris Anlaşması kriterlerine göre düzenlenmektedir. Türkiye’de markalar, 1995 yılında yürürlüğe giren 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde tescil edilerek korunmaktadır.

Kaç Türlü Marka Vardır?

TİCARET MARKALARI: Bir işletmenin imalatını ve /veya ticaretini yaptığı mallan, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir

HİZMET MARKALARI: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/veya hizmet markası olarak ad veya unvanlarını başvuru formu üzerindeki başvuru sahibi bölümüne birlikte yazarak başvuru yapabilirler.

GARANTİ MARKALARI: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir

ORTAK MARKALAR: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan,bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

marka tescil nedir, marka tescil zorunlumudur, marka tescili yaptırmasam ne olur, markamı tescil ettirmek istiyorum, marka tescil nasıl yapılır, marka tescil yaptırmak istiyorum, marka tescil gereklimidir, marka tescil başvurusu, isim tescil, isim tescili

 

serbest satış sertifikası

Serbest Satış Sertifikası 

Basit bir şekilde anlatacak olursak ulusal bilgi bankasına kaydı yapılan ürünlerin satışının yapılabilmesi için alınması gereken evraktır.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC) kapsamında yer alan ürünlerin ihraç edilebilmesi için Serbest Satış Sertifikasının düzenlenmesi gerekmektedir.

Kurumumuz tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC) kapsamında yer alan ürünler için serbest satış sertifikası düzenlenmektedir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için Serbest Satış Sertifikası düzenlenmemektedir. Tıbbi cihazlar için Serbest Satış Sertifikası başvuru dosyasında yer alması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

1. Başvuru Dilekçesi

2. İhraç edilecek tıbbi cihazların/ürünlerin Kurumumuz tarafından yürütülen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt/bildirimlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu ürünlerin listesi TİTUBB’daki veriler kullanılarak Excel tablosu şeklinde; duyuru ekinde bulunan sertifika formatına yerleştirilmek suretiyle CD ortamında hazırlanmalı ve başvuru dosyasına konulmalıdır.

3. Banka Dekontu (Makbuz): 17 Kasım 2011 tarihli T.C. Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan Tebliğ doğrultusunda, Kurumumuz tarafından düzenlenecek veya onaylanacak her belgeye tahakkuk eden para bedelinin yatırıldığını gösterir banka dekontlarında; firmanın adı, vergi numarası, ilgili birimin adı ne için yatırılıyor ise açıklanması bulunmalıdır. Ayrıca iade işlemlerinde; yukarıda istenen bilgilere ek olarak iade nedenlerinin açıkça ve anlaşılır şekilde bildirilmesi gerekmektedir. Harç bedeli, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe biriminin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çukurambar Şubesi nezdinde açılan 1937-59211027-5001 (IBAN NO: TR44 0001 0019 3759 2110 2750 01 ) nolu hesaba 475,44 TL. olarak yatırılacaktır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ibaresi ve bedeli ödenmekte olan belge adı (Serbest Satış Sertifikası) yazdırılarak makbuzun aslı ilgili birime teslim edilecektir. Banka dekontu yerine internet çıktısı kabul edilmemektedir.

4. Yukarıda yer alan belgeler ayrı ayrı gömlek dosyalara sırasıyla konularak dosya içerisinde tasnif edilmiş halde verilecektir.

serbest satış sertifikası nedir, serbest satış sertifikası istenen ürünler, serbest satış sertifikası nasıl alınır, serbest satış sertifikası başvurusu, serbest satış belgesi

çocuk bezi bildirimi

çocuk bezi bildirimi

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:

TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, çocuk BEZİ VE BENZERİ

ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE BİLDİRİM

ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünlerin halk sağlığına ve çevreye zarar vermesini engellemek, topluma güvenli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usûl ve esasları ile ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünleri üreten, ithal eden, piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğü’nü,

c) Üretici: Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünleri üreten veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Yetkili laboratuar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarları,

d) İnceleme Raporu: Her ürün için fiziksel ve mikrobiyolojik laboratuar testleri (Ek-4),

e) Teknik Dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kullanımına Müsaade Edilmeyen Maddeler

Yasaklı maddeler

MADDE 5 – (1) Ürünlerde 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik” ile yasaklanmış olan maddeler kullanılamaz.

(2) Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünlerinde kullanılan boyalar Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.

(3) Bilimsel gelişmeler doğrultusunda tespit edilen, kullanımına müsaade edilmeyen çevre ve insan sağlığına zararlı maddeler listesi Bakanlığın web sayfasında yayınlanır. Bu Tebliğ kapsamındaki Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler listedeki maddeleri içeremez.

çocuk bezi bildirimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bildirim, Etiketleme, Mesul Müdür, Ambalajlama, Teknik Dosya ve

Üretim Yeri Nitelikleri

Bildirim

MADDE 6 – (1) Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünleri üreten, ithalatını yapan veya ilk kez üretimini/ithalatını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır.

(2) Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünlerin ithalatı sırasında Gümrük İdarelerince bu bildirimlere ilişkin herhangi bir belge aranmaz.

Bildirim usulü

MADDE 7 – (1) Üreticiler, bir sefere mahsus olmak üzere, EK-1A ve EK-1B’de yer alan Bildirim Formunu (Excel formatında) doldurarak ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürüne ait resim ve etiket örneğini elektronik ortamda (PDF/Resim) hazırlayarak Bakanlığa her bir ürün için ayrı ayrı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu formun bir örneği üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere, Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir.

Değişiklik

MADDE 8 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri ürünü piyasaya sürmeden önce Bakanlığa bir dilekçe ekinde yeni etiket örneğini gönderecektir.

Etiket ve Tanıtma, Kullanma Kılavuzu

MADDE 9 – (1) Etiket ve Tanıtma, Kullanma Kılavuzunda;

a) Üretici/İthalatçının adı ve adresi,

b) Üretim yeri adresi/ithal üründe menşe ülke adı,

c) Ürünün ticari adı,

ç) İmal tarihi/seri no/raf ömrü,

d) Ürünün kullanma kılavuzunda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında belirtilen hususlara uygun olacaktır.

e) Tüketiciye yönelik uyarılar Türkçe yazılacaktır.

(2) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklâmlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

(3) Ürün Tampon ise Kullanma Kılavuzunda, Toksik Şok Sendromu (TSS) hakkında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

Toksik Şok Sendromu (TSS) nadir görülen ancak ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık olduğu, adet dönemi ile ilişkili olan ve olmayan iki tipinin bulunduğu, adet dönemi ile ilişkili TSS genç ve sağlıklı kadınlarda, adet dönemi ile ilişkili olmayan TSS ise her yaş ve cinsiyette görülebildiği, adet kanaması sırasında tampon kullanan genç, sağlıklı kadınlarda;

- Yüksek ateş (39 °C veya daha fazla),

- Güneş yanığı lekelerine benzer, yaygın, kırmızı benekli lekelerin daha ziyade avuç içi ve ayak tabanında belirgin olarak görülmesi,

- Hipotansiyon (sistolik kan basıncının 90 mm Hg’nın altına düşmesi), ayağa kalkınca bayılma veya bayılır gibi olma hissi,

- Baş dönmesi,

- Bulantı, kusma veya ishal,

- Boğaz ağrısı,

- Aşırı hassasiyet,

belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda derhal tamponu çıkararak vakit kaybetmeden doktora başvurunuz.

- Adetle ilişkili TSS öyküsü olan kadınlarda yeniden TSS geçirme riski daha yüksektir. Bu hastalar tampon kullanmadan önce mutlaka bir doktora başvurmalıdır,

- Tampon günde 4-6 defa (4-6 saatte bir) değiştirilmeli,

- TSS riskini azaltmak için pedlerle dönüşümlü olarak kullanılmalı.

Mesul müdür

MADDE 10 – (1) Üretim yerinde Eczacı, Kimya Mühendisi, Kimyager veya Biyolog mesul müdür olarak görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir. Bakanlığa yeni mesul müdür bildirimi yapılır.

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ambalajlama

MADDE 11 – (1) Ürün ambalajları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olmak zorundadır.

Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri

MADDE 12 – (1) Gerekli durumlarda Müdürlük veya Bakanlık tarafından incelenmek üzere üreticiler üretim yerinin bulunduğu yerde, ithalatçılar ise merkez bürolarında Ek-3’de yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak, üreticiler üretim yerinde bulunması gereken (Ek-2) şartları sağlamak zorundadır.

çocuk bezi bildirimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Yasaklar, Cezaî Müeyyideler ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 13 – (1) Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünlerin denetimi Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikâyet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuarda yaptırılır.

Yasaklar

MADDE 14 – (1) Bakanlığa bildirimde bulunulmadan tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb. ürünlerin üretimi ve ithalatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez.

(2) Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır.

Cezai müeyyideler

MADDE 15 – (1) Tebliğ’de belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükteki mevzuata göre izin verilmiş ürünler, Tebliğin yayımlanmasını müteakip bir yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

çocuk bezi üretin firmalar çocuk bezi bildirimi için hangi evrakların hazırlanması gerektiğini bizden öğrenebilirler,

çocuk bezi bildirimi için hata yapmamak adına bizimle irtibata geçebilirsiniz.

çocuk bezi üreten firmalar çocuk bezi bildirimi hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz .

çocuk bezi bildirimi nasıl yapılır, çocuk bezi bildirimi için istenen evraklar, çocuk bezi bildirimi kimler yapmalıdır, çocuk bezi bildirimi başvurusu

deterjan bildirimi

Deterjan üreten, ithalat yapan firmaların ürünlerin piyasa sunulmadan önce bildirimlerinin yapılması gerekiyor.

Deterjan bildirimi konusunda firmamızdan destek alabilirsiniz….

deterjan bildirimi nasıl yapılır, deterjan bildirimi başvurusu nereye yapılır, deterjan bildirimi başvuru evrakları nelerdir

Üretimi yapılan bulaşık/çamaşır deterjanı, yer yüzey temizleyicileri vs. için alınacak izin belgesidir. Sadece üretimde düzenlenmektedir. İşlem süresi ortalama 10 iş günüdür. Harç ücreti yoktur.

*Bu belgeler, ithalatın söz konusu olduğu durumlarda ithalat izni, üretim faaliyeti söz konusu ise üretim izni yerine geçer. İşlemlerin sonuçlanma süresi ortalama 20-30 gündür.

Belge harç ücreti 2011 yılı itibariyle 1.204 TL dir.

Ayrıca bildirimi yapılan ürün türü başına 54 TL harç ücreti ödenir.

Vermiş olduğumuz rakamlar güncel mevzuata göre değişiklik gösterebilmektedir.

hangi ürünlerin deterjan bildirimi kapsamında olduğunu bizden öğrenebilirsiniz.

deterjan bildirimi işlemlerinizin doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için bizi arayabilirsiniz.

unutmayınız doğru hazırlamış bir dosya işlemlerinizin hızlanması açısından önemlidir.
Sağlık Bakanlığından:
DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; insan ve çevre sağlığının azami düzeyde korunmasını sağlayarak, deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arzına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arzı için; deterjanlarda bulunan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirliğini, biyolojik parçalanabilirlik açısından yüzey aktif maddeler üzerindeki kısıtlamaları veya yasaklamaları, içerdikleri koku alerjenleri de dâhil olmak üzere deterjanların etiketinde ve/veya ambalajındaki ek bilgileri ve imalatçıların, Bakanlığa ve yetkili sağlık personeline ibraz etmek üzere elinde bulundurması gereken bilgi ve belgeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 11/7/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 655, 658 ve 659 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,
b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
c) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonu’nu,
ç) Deterjan: İnsan vücudunun temizliği dışında, yıkama ve temizleme işlemlerinde kullanılması amaçlanan sabunları ve/veya diğer yüzey aktif maddeleri içeren; sıvı, toz, pasta, bar, kalıp, kalıplanmış parça ve benzeri her türlü fiziksel formda olabilen; evlerde, kurumsal veya endüstriyel amaçlarla kullanmak üzere piyasaya arz edilebilen herhangi bir madde veya karışımı,
Deterjan olarak kabul edilen diğer ürünler ise:
1) Yardımcı yıkama karışımı: Giysi, evsel çamaşırlar ve benzerlerinin ıslatılması (ön-yıkama), durulanması veya beyazlatılması amacıyla kullanılanı;
2) Çamaşır yumuşatıcısı: Çamaşırların yıkanmasını tamamlayan işlemlerde çamaşırın yumuşatılması amacıyla kullanılanı;
3) Temizlik karışımı: Evsel genel amaçlı temizleyiciler ve/veya diğer yüzey temizleme işlemleri için kullanılanı (örnek: yüzeyler: malzemeler, ürünler, makineler, mekanik cihazlar, ulaşım araçları ve ilgili ekipmanlar, enstrümanlar, cihazlar, vb.);
4) Diğer temizleme ve yıkama karışımları: Diğer yıkama ve temizleme işlemleri için kullanılanı,
d) Endüstriyel ve kurumsal deterjan: Özel ürünler kullanımında uzman personel tarafından, evsel ortam dışında yıkama ve temizleme amaçları için kullanılan deterjanı,
e) Çözücü bazlı deterjanlar: Aktif maddesi organik çözücülerden oluşan, endüstriyel ve kurumsal temizleme amaçlarına yönelik olarak kullanılan deterjanı,
f) Yıkama: Çamaşırların, kıyafetlerin, bulaşıkların ve diğer sert yüzeylerin temizlenmesini,
g) Temizlemek: “TS EN ISO 862 Yüzey Aktif Maddeler-Terimler ve Tarifler” standardının içerisinde tanımlanan anlamı,
ğ) Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, üretiminde kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva eden kimyasal elementleri ve bunların bileşikleri,
h) Karışım: İki veya daha fazla maddeden oluşan bir karışımı veya çözeltiyi,
ı) Yüzey aktif madde: Yüzey aktif özelliklere sahip olan ve suyun yüzey gerilimini azaltabilen, su-hava arayüzünde yayılma veya tek katmanlı adsorpsiyon oluşturabilen, emülsiyon ve/veya mikroemülsiyon ve/veya miseller oluşturabilen ve su-katı arayüzlerinde adsorpsiyon sağlayabilen cins ve boyutta bir veya daha fazla hidrofilik ve bir veya daha fazla hidrofobik gruptan oluşan deterjanlarda kullanılan herhangi bir organik madde ve/veya karışımı,
i) Birincil biyolojik parçalanabilirlik: Yüzey aktif maddenin mikroorganizmalar tarafından parçalanması ve bunun neticesinde yüzey aktif özelliğinin kaybolmasına bağlı olarak yüzey aktif maddede meydana gelen ve Ek-II’de belirtilmiş olan test metotlarıyla ölçülen yapısal değişikliği,
j) Nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik: Yüzey aktif maddenin oksijenle birlikte mikroorganizmalar tarafından tamamen kullanılması sonucunda, Ek III’te belirtilen test yöntemleriyle ölçülen karbondioksit, su ve diğer mevcut elementlerin mineral tuzlarına indirgenmesi (mineralleşmesi) ve yeni mikrobiyal hücre bileşenlerine (biyo-kitle) parçalanmasını ifade eden biyolojik parçalanabilirlik düzeyini,
k) Piyasaya arz: Bedelli veya bedelsiz olarak üçüncü tarafların kullanımına hazır hale getirmek suretiyle, ürünün yerli üretim veya ithalat yoluyla pazara sunulmasını,
l) İmalatçı: Bu Tebliğe uygun olarak, deterjanın veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddenin piyasaya arzından sorumlu olan üretici, ithalatçı, kendi hesabına çalışan ambalajcı veya bir deterjanın veya deterjan için kullanılan yüzey aktif maddenin özelliğini değiştiren veya etiketini düzenleyen veya değiştiren gerçek veya tüzel kişi ile bunların Türkiye dışında yerleşik olması halinde bu kişiler tarafından yetkilendirilen temsilciyi kapsayan gerçek veya tüzel kişiyi,
m) Dağıtıcı: Deterjanın veya deterjan yüzey aktif maddesinin özelliğini, etiketini veya ambalajını değiştirmeyen ve ithalatçı olarak iş yaptığı durumlar haricinde imalatçı olarak kabul edilmeyen kişiyi,
n) Yetkili sağlık personeli: Hasta bakım hizmeti sunmak, tanı koymak veya tedavi etmek amacıyla hareket eden ve mesleki gizlilik ilkelerine bağlı yetkili tıp doktorunu veya bu yetkili tıp doktorunun yönetimi altında çalışan kişiyi,
o) Teknik dosya: İmalatçı bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Piyasaya Arz Edilme Şartları, Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirliğine Dayanan Kısıtlamalar, İstisnanın Kabul Edilmesi, İstisna Verilmesi İçin Gerekli Koşullar
Piyasaya arz
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler piyasaya arz edildiklerinde, bu Tebliğ ve eklerinde belirtilmiş olan şartlara, özelliklere, kısıtlamalara ve ilgili olduğu yerlerde 31/12/2009 tarihli ve 27449 4. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır.
(2) Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre aynı zamanda aktif maddeler olarak tanımlanan ve dezenfektan olarak kullanılan yüzey aktif maddeler, bu Tebliğin Ek-II, Ek-III, Ek-IV ve Ek-VIII’de belirtilenlerden muaftır. Bunlar;
a) Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek-I veya IA’da listelenmiştir veya,
b) Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 15 inci maddesi kapsamında izin verilen biyosidal ürünlerin bileşenleridir.
(3) İkinci fıkrada geçen yüzey aktif maddeler, dezenfektan olarak kabul edilir. Biyosidal ürünler yönetmeliği gereği Bakanlığımızdan izin almış aktif maddeler içerisinde olmalıdır. Bu dezenfektanları içeren deterjanlar ise, bu Tebliğin Ek-VII-A’daki dezenfektanlar için olan etiketleme hükümlerine tabidir.
(4) Deterjanların imalatçılarının, yetkili temsilcilerinin Ülke içinde veya Avrupa Birliği Ülkelerinde ikamet etmesi gerekir.
(5) İmalatçılar, deterjanların ve/veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, bu Tebliğ ve eklerinde belirtilmiş olan şartlara uygun olmasından sorumludur.
(6) Piyasaya ilk kez arz edilecek deterjanlar için imalatçılar, ürünü piyasaya arz etmeden önce bir defaya mahsus olmak üzere bunu Bakanlığa bildirmek zorundadır. İmalatçılar, bu Tebliğin Ek-IX’unda yer alan Deterjan Bildirim Formlarını, bu Tebliğ hükümleri uyarınca, eksiksiz ve doğru olarak Bakanlıkça belirlenen yazılım programına girerek bildirimde bulunmak zorundadır. Bu Formların Bakanlığa teslim edilmesi ile bildirim yapılmış sayılır. Yazılım sisteminden bildirim kayıt numarasını içeren alındı yazısını teslim alan imalatçı ürünü piyasaya arz eder. Bakanlık tüm bildirimleri web sayfasında yayınlar. Uygun şekilde bildirimi yapılmayan deterjanların piyasaya arz edilmeleri yasaktır. Ürün bildirimi yapıldıktan sonra bir ay içerisinde, piyasa gözetimi ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla, piyasaya arz edilen ürünün etiket bilgilerinin ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun hazırlanmış ürüne ait güvenlik bilgi formlarını (MSDS) yazılım programına yükleyerek Bakanlığa sunmak zorundadır. Yazılım programından Ek-X bildirim kayıt belgesi çıktısı alınarak İl Sağlık Müdürlüğünce imzalı ve mühürlü olarak imalatçıya verilir. Uygun şekilde bildirimi yapılmayan deterjanların piyasaya arz edilmeleri yasaktır.
(7) İmalatçılar bildirimde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde, bu değişiklikleri, ürünü piyasaya arz etmeden önce, bu Tebliğin Ek-IX’unda yer alan Deterjan Değişiklik Bildirim Formunu yazılım programına göre doldurarak Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır. Ürün bildirimi yapıldıktan sonra 1 ay içerisinde, piyasa gözetimi ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla, piyasaya arz edilen ürünün etiket bilgilerinin ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun hazırlanmış ürüne ait güvenlik bilgi formlarını (MSDS) yazılım programına yükleyerek Bakanlığa sunmak zorundadır. Yazılım programından Ek-X bildirim kayıt belgesi çıktısı alınarak İl Sağlık Müdürlüğünce imzalı ve mühürlü olarak imalatçıya verilir.
(8) Söz konusu eşyanın ithalatı sırasında gümrük idarelerince bu bildirimlere ilişkin herhangi bir belge aranmaz.
Yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirliğine dayanan kısıtlamalar ve yasaklı kimyasallar
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında, Ek-III’teki nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik kriterlerini karşılayan yüzey aktif maddeler ve yüzey aktif maddeleri içeren deterjanlar, biyolojik parçalanabilirlik ile ilgili ek kısıtlamalara tabi olmaksızın piyasaya arz edilir.
(2) Bir deterjanın Ek-III’teki nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik seviyesinden daha düşük seviyede olan yüzey aktif maddeleri içermesi durumunda, yüzey aktif maddeyi içeren endüstriyel veya kurumsal deterjanların imalatçıları ve/veya bunlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin imalatçıları istisna talep edebilirler. İstisna talepleri, Tebliğin 7 nci, 8 inci ve 11 inci maddelerine uygun olarak yapılır ve karar verilir.
(3) Deterjanların içindeki bütün yüzey aktif maddelerin nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik testlerini geçememeleri durumunda, birincil biyolojik parçalanabilirlik düzeyleri ölçülür. Birincil biyolojik parçalanabilirlik düzeyi, Ek-II’de belirlenenden daha düşük olan deterjan yüzey aktif maddelerine istisna verilmez.
(4) Deterjanlarda NTA (Nitrilotriasetik asit) ve tuzları kullanılamaz.
İstisna başvurusu ve kabulü
MADDE 7- (1) İmalatçı istisna talebi başvurusunu, bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere ve bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen kriterler ile ilgili kanıt sunarak, Bakanlığa bir ücret ödemek şartı ile yazılı olarak yapar. Bu ücretler, başvuru işleminin maliyetini aşamaz ve başvuranlara eşit şekilde uygulanarak alınır.
(2) Başvuru dilekçesi ekinde, bu Tebliğin Ek-III’te belirtildiği üzere, biyolojik parçalanabilirlik limitlerine uygun olmayan deterjanlardaki yüzey aktif maddelerin spesifik kullanımıyla ilgili güvenlik yönlerini değerlendirmek için gerekli olan bütün bilgiyi ve gerekçeleri içeren teknik bir dosya sunulur. Ayrıca;
a) Teknik dosya, Ek-III’te belirtilen testlerin sonuçlarına ilaveten Ek-II ve Ek-IV’te belirtilen testlerin sonuçlarını ve bilgileri de içerir.
b) Ek-IV’ün 4. maddesinde belirtilen testler, sıralı bir yaklaşıma göre yapılır. Söz konusu sıralı yaklaşım, teknik bir kılavuz halinde bu Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte Bakanlıkça yayımlanır. Bu kılavuzda gerekli olan durumlarda, iyi laboratuar uygulamaları prensiplerinin uygulanmasını gerektiren testler de yer alır.
(3) Bakanlık, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca istisna için yapılan başvuruları inceler, istisna şartlarına uygunluğunu değerlendirir. İstisna başvurusu değerlendirmesi yapılırken;
a) Bakanlık bir madde ve/veya karışımın neden olduğu riskin değerlendirilmesini gerekli görürse, başvurunun alınmasından itibaren üç ay içerisinde, bu Tebliğ kapsamında bildirilen veya hakkında bilgi verilen bu maddelerle ve/veya karışımlarla veyahut bunların dönüşüm ürünleriyle ilgili olarak daha fazla bilgi, doğrulama ve/veya referans testlerinin (Confirmatory test) yapılmasını talep eder. Bakanlık tarafından dosyanın değerlendirilme süresi, ancak dosyanın ek bilgileri tamamlandıktan sonra başlar. Eğer istenilen bilgi on iki ay içerisinde başvuru sahibi tarafından sağlanamaz ise, söz konusu başvuru tamamlanmamış ve dolayısıyla geçersiz olarak kabul edilir. Böyle bir durumda, Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.
b) Metabolitler hakkında daha fazla bilgi istenirse, invitro ve diğer hayvan kullanılmayan test metotlarından maksimum seviyede faydalanılması için kademeli test etme stratejileri uygulanır.
(4) Bakanlık yaptığı inceleme sonucunda, uygun olduğunu tespit ettiği başvuru için istisna verilmesine karar verir. Gerekli olduğu takdirde, Bakanlık böyle bir karar almadan önce, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususları değerlendirir.
(5) Bakanlık, istisna talebini içeren başvuru teknik dosyasının tamamlanmasını müteakip en geç altı ay içerisinde karar verir.
(6) Bu istisnalar; Tebliğin Ek-IV’ünde belirtildiği üzere, tamamlayıcı risk değerlendirmelerinin sonuçlarına bağlı olarak, deterjanların içerisinde bulunan yüzey aktif maddelerin piyasaya arzını ve kullanılmasını sağlayabilir, sınırlayabilir veya kati bir şekilde kısıtlayabilir. Bu istisnalar, deterjanlarda bulunan yüzey aktif maddelerin piyasaya arzı ve kullanılması için aşamalı bir geçiş süresini içerebilir. Bakanlık, istisna için yapılan başvuru teknik dosyasında önemli bir revizyonu gerekçelendirecek bir bilgiye sahip olduğu zaman, söz konusu istisnayı yeniden gözden geçirir. Bu amaçla; imalatçı, talep üzerine Tebliğin Ek-IV/2’de belirtilen noktalar hakkında güncellenmiş olan teknik dosyayı Bakanlığa sunar. Bakanlık, güncellenen bu bilgi doğrultusunda istisnayı uzatır, değiştirir veya sona erdirir. Bu durumda, bu maddenin bir ilâ dördüncü fıkraları ve yedinci fıkra ile sekizinci madde, gerekli değişikliklerin yapılması şartıyla yeniden uygulanır.
(7) Bakanlık, istisna verilen yüzey aktif maddelerin listesini, bu Tebliğin Ek-V’inde öngörüldüğü üzere, ilgili şartlar veya kullanıma ilişkin kısıtlamalarla birlikte yayımlar ve Müsteşarlık kanalıyla Komisyona bildirir.
İstisna verilmesi için gerekli şartlar
MADDE 8- (1) Bakanlık, istisna vermeyi düşündüğü durumlarda, bunu aşağıdaki kriterler doğrultusunda yapar:
a) Geniş kapsamlı uygulamalardan ziyade, dar kapsamlı uygulamalarda kullanım;
b) Yalnızca belirli endüstriyel ve/veya kurumsal uygulamalarda kullanım;
c) Gıda güvenliği ve hijyen standartları dahil olmak üzere, sosyo-ekonomik faydalar ile karşılaştırıldığında Ülke içerisinde satış hacmi ve kullanım şeklinin neden olduğu çevre veya sağlık riskinin düşük olması.
(2) Bakanlık, istisna talebiyle ilgili bir karar vermediği sürece, imalatçının bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce söz konusu yüzey aktif maddenin Ülke içerisinde kullanımda olduğunu kanıtlayabilmesi ve istisna talebinin bu tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılmış olması şartıyla, ilgili yüzey aktif maddenin piyasaya arzına ve kullanılmasına izin verir.
(3) Bakanlık istisna vermeyi reddettiği durumda bunu, Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şekilde imalatçıdan istisna talebi için başvuruyu aldığı tarihten itibaren on iki ay içerisinde yapar. Bakanlık söz konusu yüzey aktif maddenin piyasaya arzını ve kullanılmasını kademeli bir şekilde sonlandıracak olan bir geçiş dönemi başlatabilir. Bu geçiş dönemi, Bakanlığın karar aldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez.
(4) Bakanlık, bu Tebliğe uymadığı belirlenen yüzey aktif maddelerin listesini Ek-VI’da yayımlar. Ayrıca Müsteşarlık kanalıyla Komisyona bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüzey Aktif Maddelerin Test Edilmesi, Bakanlığın Görevleri, İmalatçılar Tarafından Sağlanacak Bilgiler, Kontrol Önlemleri, Etiketleme

Yüzey aktif maddelerin test edilmesi
MADDE 9- (1) Bu Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddesi ile Ek-II, III, IV ve VIII’de belirtilen tüm testler, Ek-I/1’de belirtilen standartlara ve 26.12.2008 tarih ve 27092 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi kapsamındaki test etme şartlarına uygun olarak yerine getirilir. Bu amaçla, iyi laboratuar uygulamaları prensiplerinin uygulanmasının zorunlu olduğu testler hariç, ya TS EN ISO/IEC 17025 standardı veya iyi laboratuar uygulamaları prensiplerinin tatbiki yeterlidir. TS EN ISO/IEC 17025 standardının yürürlüğe girmesinden önce, piyasaya arz edilen deterjanlarda yüzey aktif maddelerin kullanıldığı durumlarda, var olan en doğru ve geçerli bilimsel bilgiler kullanılarak yürütülen ve Ek-I’de bahsedilen standartlarla karşılaştırılabilen bir standarda göre yapılmış olan mevcut testler uygulandığı takdirde, vaka bazında kabul edilir. İmalatçının veya Bakanlığın, üzerinde şüpheli veya ihtilaflı bir durum olduğunu tespit ettiği vakalarda Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde Müsteşarlık kanalıyla durumu Komisyona bildirir.

Laboratuarların onaylanması
MADDE 10- (1) Bakanlık, Tebliğin yürütülmesiyle ilgili iletişim ve bilgi değişiminden sorumludur. Bakanlık, Müsteşarlık kanalıyla Komisyona gerekli bilgileri verir.
(2) Bakanlık bu Tebliğin gerektirdiği testlerin yapılabilmesi için yeterli kapasiteye sahip yetkili ve onaylanmış laboratuarların listesini, açık isim ve adresleri ile birlikte eksiksiz olarak, Müsteşarlık kanalıyla Komisyona bildirir. Ek-I/1’de bahsedilen TS EN ISO/IEC 17025’e veya 09/03/2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesine uygun şekilde iyi laboratuar uygulamaları prensiplerine göre yeterliliğini kanıtlayan laboratuarlar, Bakanlık tarafından da onaylanmış laboratuar olarak kabul edilir.
(3) Bakanlık, onaylanmış laboratuarın bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yeterliliği sağlamadığı konusunda haklı gerekçelere sahip ise ve laboratuarın istenilen yeterliliği sağlamadığına karar verir ise onaylanmış laboratuarın adı, bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen listeden çıkarılır. Bakanlık bu durumu, Müsteşarlık kanalıyla Komisyona bildirir. 09/03/2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde öngörülen uygunsuzluk hükümlerinin uygulanacağı ve iyi laboratuar uygulaması gerekliliklerine uygunluğunu iddia eden laboratuarlar haricindeki laboratuarlara, bu Tebliğin 16 ncı maddesi uygulanır.
(4) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen onaylanmış laboratuarların listeleri, değişiklikler gerçekleştikçe yılda bir defa olmak üzere, Bakanlık tarafından T.C. Resmî Gazetesinde yayımlanır ve Müsteşarlık kanalıyla Komisyona bildirilir.
İmalatçılar tarafından sağlanacak bilgiler
MADDE 11- (1) 26/12/2008 tarihli ve 27092 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 11. Maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğin kapsamındaki maddeleri ve/veya karışımları piyasaya arz eden imalatçılar, talep edildiği zaman, Bakanlığa ibraz etmek üzere, aşağıda belirtilen bilgi ve dokümanları ellerinde bulundurur:

a) Ek-III’te belirtilen testlerin bir veya birden fazla sonuçları hakkında bilgi;
b) Ek-III’te belirtilen testleri geçmekte başarısız olan ve Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca istisna talebinde bulunulan yüzey aktif maddeleri için;
1) Ek-II’de belirtilen testlerin sonuçları hakkında teknik dosya,
2) Ek-IV’te belirtilen testlerin sonuçları ve bilgiler hakkında teknik dosya.
(2) Bu Tebliğin kapsamındaki maddeler ve/veya karışımlar piyasaya arz edildiği zaman imalatçı, yukarıda belirtilen ilgili testlerin doğru yapılmasından sorumludur. İmalatçı aynı zamanda, Tebliğe uygunluğu göstermek ve var ise kamunun bilgisine açık test sonuçları dışında kalan test sonuçlarına ilişkin mülkiyet haklarından yararlanmasına izin verildiğini kanıtlamak amacıyla yapılan testlerle ilgili dokümanları elinde hazır bulundurur.
(3) Bu Tebliğ kapsamındaki karışımları piyasaya arz eden imalatçılar, yetkili sağlık personelinin talebi üzerine gecikmeksizin ve herhangi bir ücret talep etmeksizin, bu Tebliğin Ek-VII/C’de öngörülen içerik veri belgesini sağlar. Ayrıca;
a) Bakanlığın, içerik veri belgesinin, yetkili sağlık personeline bilgi vermekle yetkilendirdiği ilgili kamu kurum/kuruluşuna sunulmasını isteme hakkı vardır.
b) Veri belgesi içeriğindeki bilgiler, Bakanlıkça yetkilendirilen ilgili kamu kurum/kuruluşları ve yetkili sağlık personeli tarafından gizli tutulur ve sadece sağlık ile ilgili amaçlar için kullanılır.
(4) Ayrıca ürünle ilgili Ek-XI’ de yer alan ürün bilgi ve teknik dosyasını da bulundurmak zorundadır.
(5) Yurtiçindeki imalatçıların üretim yerlerinde bulunması gereken nitelikler Ek-XII’ de belirtilmekte olup imalatçılar bu şartlara uymak zorundadırlar.
Kontrol önlemleri
MADDE 12- (1) Bakanlık, piyasaya arz edilen deterjanlar için referans metot (Ek-VIII’de belirtilen test ve analitik metotlar) ile gerekli bütün kontrol önlemlerini uygulayarak, deterjanların Tebliğe uygunluklarını sağlar. Deterjanlar veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelere ilişkin yapılan ilk testin, bu Tebliğin hükümlerine uygun olması şartıyla; bu kontrol önlemleri imalatçılara, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren laboratuarlar tarafından yapılan testleri tekrar etme veya mükerrer veyahut ek testler için ücret ödeme yükümlülüğü getirmez.
(2) Bu Tebliğin Ek-II, III, IV veya VIII’inde listelenmiş olan metotlara uygun olarak yapılan bir testin, yanıltıcı pozitif sonuçlar verdiğine dair ciddi bir bilimsel şüphenin varlığı halinde; Bakanlık bu sonuçları doğrular ise gerekli önlemleri alır ve bu durum, Bakanlık tarafından Müsteşarlık kanalıyla Komisyona bildirilir.
Etiketleme ve Ambalajlama
MADDE 13- (1) Aşağıda yer verilen bilgiler, piyasaya arz edilen deterjanların ambalajları üzerinde Türkçe okunaklı, görünür ve silinemez şekilde yazılır:
a) Ürünün adı ve ticarî adı;
b) Ürünün piyasaya arz edilmesinden sorumlu olan tarafın adı veya ticarî adı ya da ticarî markası ile açık adresi ve telefon numarası;
c) Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında bahsedilen içerik veri belgesinin edinilebileceği adres, telefon numarası ve mevcut ise elektronik posta adresi;
ç) Amaçlanan kullanım alanları;
d) Nominal dolum miktarı;
e) İmalat tarihi ve seri/kod/parti numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayabilecek uygun işaret;
f) Uyarılar (bu bendin 2 ve 3 numaralı alt bentlerinde yer alan uyarılar yalnız elde yıkanan çamaşır/bulaşık deterjanı içindir);
1- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz,
2- Çamaşırlarınızı ve bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız,
3- Cildi korumak amacıyla ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçınınız,
4- El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız,
5- Çocuklardan uzak tutunuz,
6- Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
g) Var ise, kullanılmaması gereken alanlar.
(2) Birinci fıkranın a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen bilgiler, dökme olarak nakliyesi yapılan deterjanlara ilişik olarak bulunan her türlü doküman üzerinde de yer alır.
(3) Deterjanların ambalajları, bu Tebliğin Ek-VII/A’da belirtilen spesifikasyonlara uygun olarak içeriği gösterir. Ayrıca deterjanların ambalajları, kullanım talimatlarını ve gerekli ise özel önlemleri ve uyarıları da içerir.
(4) Çamaşır deterjanı olarak kullanılmak amacıyla piyasaya arz edilen deterjanların ambalajı üzerinde, yukarıdaki fıkralarda belirtilenlere ilaveten, bu Tebliğin Ek-VII/B’de verilen bilgilerin de yer alması gerekir.
(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen bilgiler, Türkçe olarak etiket ve ambalaj üzerinde yer alır. Gerektiğinde bu bilgiler, Türkçe’ye ilaveten yabancı dilde de yazılabilir.
(6) Özellikle kullanıcıyı hataya sevk edebilecek nitelikte olan, meyve gibi grafik tasvirlerinin, piyasaya arz edilen sıvı deterjanların ambalajları üzerinde yer almamasına ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır. Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan ve metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz. Ayrıca, bu yönde imada bulunulamaz.
(7) Bu maddenin hükümleri haricinde, 26/12/2008 tarihli ve 27092 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin tehlikeli maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesiyle ilgili olan hükümleri saklıdır.
(8) Ambalajlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10/04/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04/08/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik ile 04/08/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı İle İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilir. 24/06/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eklerin Güncelleştirilmesi, Serbest Dolaşım,
Güvenlik, Piyasa Gözetimi ve Denetimi,

Eklerin güncelleştirilmesi
MADDE 14- (1) Bu Tebliğin ekleri üzerinde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, gerekli değişiklikler yapılır.
Serbest dolaşım
MADDE 15- (1) Deterjanların ve/veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerinin bu Tebliğ şartlarına uygun olarak piyasa arzı ve serbest dolaşımı esastır. Bakanlık; bu Tebliğin gerekliliklerini karşılayan deterjanların ve/veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerinin piyasaya arzını yasaklamaz, kısıtlamaz veya engellemez.
Tedbirler
MADDE 16- (1) Bakanlık, belirli bir deterjanın bu Tebliğ hükümlerine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi; insan sağlığı veya güvenliği, hayvan sağlığı veya güvenliği veya çevre açısından bir risk teşkil ettiğine dair haklı gerekçelere sahip olduğu takdirde, ilgili Bakanlıklarla koordinasyonu sağlayarak, bu deterjanın piyasaya arzını, kontrol yapılıncaya kadar, geçici olarak yasaklar veya özel şartlara tabi kılar ve kararı imalatçıya derhal bildirir. Bakanlık bu yöndeki kararını, gerekçeleriyle birlikte gecikmeksizin, Müsteşarlık kanalıyla Komisyona bildirir.
Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 17- (1) Deterjanların piyasa gözetimi ve denetimi Bakanlık tarafından, bu Tebliğ hükümleri ile birlikte 4703 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük ve 17/01/2002 tarih ve 24643 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 25/06/2007 tarih ve 26563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
(2) Deterjanların piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili esaslar, Bakanlık tarafından yayımlanacak bir genelge ile belirlenir.
(3) Piyasaya arz edilen deterjanın etiketi/ambalajı üzerinde ve ticari reklâm veya ilânında yer alan somut iddiaları imalatçı, bilimsel nitelikte çalışmalara dair belgelerle ispatlar; denetim sırasında istenmesi halinde Bakanlığa sunar ve Bakanlıkça değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Cezaî müeyyideler
MADDE 18- (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında fiilin niteliğine göre, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yasaklar

MADDE 19 – (1) Bakanlığa bildirimde bulunulmadan deterjan ürünlerin üretimi ve ithalatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez.

(2) Orijinal ambalajı dışında ve açıkta deterjan satışı yapılamaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20- (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuatın hükümleri uygulanır.
Kılavuz
MADDE 21- (1) Bu Tebliğin uygulanmasını göstermek amacıyla Bakanlıkça gerekli kılavuzlar yayımlanır ve yayımlanan kılavuzların hükümleri, Tebliğ ile birlikte uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 22- (1) Aşağıdaki düzenlemeler, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanmaz:
a) 12/9/2005 tarih ve 25934 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Deterjanlarda bulunan Anyonik, Noniyonik, Amfolitik, Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı Ve Anyonik İle Noniyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı Test Metotları Tebliği (Tebliğ no: TSHGM 2005/1)”.
b) 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Deterjanların Nitelikleri İle Ambalaj ve Etiketlerine Dair Tebliğ (Tebliğ no: TSHGM 2005/3)”
c) 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ no: TSHGM 2005/4)”
d) 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Çamaşır Suyu ve Mekanik Temizleme Tozu Etiketlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ no: TSHGM 2005/2)
Uyumlaştırılan Avrupa Birliği mevzuatı
MADDE 23- (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği’nin deterjan ile ilgili 648/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğüne, 907/2006/EC sayılı Komisyon Tüzüğüne ve 551/2009/EC sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.
Çözücü bazlı deterjanlar
MADDE 24- (1) Gerekli hallerde Bakanlıkça, bu Tebliğ hükümlerinin çözücü bazlı deterjanlara da uygulanması için Tebliğde ve/veya 21 inci maddede belirtilen kılavuzlarda değişiklikler yapılır.
Fosfatların kullanımı
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Fosfatların kullanımı konusunda, uygulamaya yönelik yeni çevresel yaklaşımlar doğrultusunda yapılacak düzenlemeye kadar, deterjanlarda kullanılacak fosfat oranı P2O5 cinsinden en fazla %30, STPP cinsinden en fazla % 52’dir. Etiket içerik listesinde P2O5 yada STPP cinsinden ifade edilmelidir.
Piyasaya arz edilmiş olan ürünler
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Ürün güvenliğine halel gelmemek kaydıyla, bildirimde bulunularak piyasaya arz edilmiş olan, ancak bu Tebliğin gereklerini tam olarak karşılamayan deterjanların Ülke sınırları içerisinde satılması ve Tebliğ hükümlerine uyması için Bakanlık tarafından, Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 18 ay süre tanınır.
(2) Daha önce bildirimde bulunan imalatçılar bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 18 ay içinde Bakanlığa yeniden bildirimde bulunmak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

deterjan bildirimi nasıl yapılır, deterjan bildirimi başvurusu nereye yapılır, deterjan bildirimi başvuru evrakları nelerdir

kozmetik ürün bildirimi

Kozmetik Ürün Bildirimi

İmalatı ve ithalatı yapılacak olan ürünlerin, üretime başlamadan önce Kozmetik Bildirim Kabul Belgesi almaları gerekmektedir. Yapılan bu işleme kozmetik ürün bildirimi deni

Kozmetik Mevzuatı Avrupa Birliği Uyum sürecinde,Mart 2005’te Avrupa Kozmetik Direktifleri 76/768/EEC doğrultusunda Kozmetik Yönetmeliği hazırlanmış olup artık Sağlık Bakanlığından izin alınması gerekmemektedir.Yeni mevzuat BİLDİRİM ve PİYASA DENETİM yönünde yapılandırılmıştır.

5324 Sayılı Kozmetik Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında ithalat/ihracat(fason üretim de dahil) yapılan ve yurtiçi piyasaya arz edilen kozmetik ürünlerin Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

Kozmetik Yönetmeliği kapsamındaki ilgili firmalar mevzuata uygun ve güvenli kozmetik ürün piyasaya arz etme konusunda sorumludur.

Aksi tespit edildiğinde Sağlık Bakanlığı’nın 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu ve 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun gereğince yasal işlem uygulanmaktadır.
KOZMETİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine, bildirimlerine, piyasaya arz edilmelerine, piyasa gözetim ve denetimlerine, üretim yeri denetimlerine ve denetimler sonunda alınacak tedbirlere ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri ile bunların sınıflandırılması, ambalaj bilgileri ve denetimlerine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak;
Avrupa Birliği Kozmetik Mevzuatının 76/768/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 96/335/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Kanun: 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanununu,

Kozmetik ürün: İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri,

Kozmetik ürün bileşenleri: Kozmetik ürünün yapısında kullanılan, parfüm ve aromatik bileşim dışında olan, sentetik veya doğal kaynaklı her tür kimyasal madde veya preparatı,

Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

İyi İmalat Uygulamaları: Bir ürünün veya hizmetin belirlenen kalite şartlarını yerine getirmesine yönelik yeterli güveni sağlamak için gerekli olan bütün planlı ve sistemli faaliyetleri,

INCI: “International Nomenclature Cosmetic Ingredients” kelimelerinin kısaltması olup; uluslararası kozmetik ürün bileşenleri terminolojisini,

CTFA: “Cosmetic, Toiletries and Fragrances Association” kelimelerinin kısaltması olup; Amerika Birleşik Devletleri Kozmetik Üreticileri Birliğinin derlemiş olduğu kozmetik ürün bileşenleri sözlüğünü,

CI: İngilizce “Color Index” kelimelerinin kısaltması olup; uluslararası Boyar Madde Renk İndeks numarasını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kozmetik Ürünlerin Kategorileri, Teknik Nitelikleri ve Ambalaj Bilgilerine Dair Şartlar Kozmetik Ürünlerin Kategorilerine Ait Liste

Madde 5 — Kozmetik olarak değerlendirilen ürünlerin genel kategorilerini gösteren liste, bu Yönetmeliğin Ek-I’inde yer almaktadır.
Bu Yönetmeliğin Ek-V’inde sıralanan maddelerden herhangi birini içeren bir kozmetik ürün ile ilgili Bakanlık gerekli gördüğü tedbirleri alır.
Kozmetik Ürünlerin Nitelikleri
Madde 6 — Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.
Kullanıcıya bilgi ve uyarıların iletilmiş olması, hiçbir şekilde bu Yönetmelik gereklerine uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler
Madde 7 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen genel yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, kozmetik ürünlerin üreticileri, aşağıda belirtilenleri içeren kozmetik ürünleri piyasaya arz edemezler:
Bu Yönetmeliğin;
a) Ek-II’sinde belirtilen maddeler,
b) Ek-III’ün Kısım 1’inde verilen listedeki maddelerden, belirtilen limitler ve şartların dışında yer alanlar,
c) Sadece saçların, kılların ve tüylerin boyanması amacıyla boyar madde içeren kozmetik ürünler hariç olmak üzere, Ek-IV’ün, Kısım 1’inde belirtilenler dışındaki boyar maddeler,
d) Sadece saçların, kılların ve tüylerin boyanması amacıyla boyar madde içeren kozmetik ürünler hariç olmak üzere, Ek-IV’ün, Kısım 1’inde belirtilen boyar maddelerden belirlenen şartlar dışında kullanılmış olanlar,
e) Ek-VI’ün, Kısım 1’inde listelenenler dışındaki koruyucular,
f) Ürünün tüketiciye sunum şeklinden anlaşılacak şekilde koruyuculuk dışında bir amaçla farklı konsantrasyonların kullanıldığı ürünler hariç olmak üzere, Ek VI’ün, Kısım 1’inde listelenmiş belirtilen sınırlar ve şartların dışında yer alan koruyucular,
g) Ek-VII’nin, Kısım 1 dışındaki UV filtreleri,
h) Ek-VII’nin, Kısım 1’deki UV filtrelerinden belirtilen sınırlar ve şartların dışında yer alanlar.
Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenleri içeren kozmetik ürünlerin piyasaya arzını engellemek için gerekli tedbirleri alır.
Ayrıca, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen yükümlülüklere uymak kaydıyla, bu Yönetmeliğin Ek-II’sinde listelenen maddelerin eser miktarda varlığına, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine istinaden Bakanlıkça çıkarılacak olan İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu koşullarında teknik olarak uzaklaştırılamadıkları takdirde izin verilir.
Kozmetik ürünlerin imalatında kullanılan kozmetik madde bileşenleri veya bileşimlerinin, hayvanlar üzerinde deneylerle test edilmesi ve bunların piyasaya arz edilmesi ile ilgili hususlar, Bakanlık tarafından yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenir.
Kozmetik Ürünlerde Kullanılması Serbest Olan Maddeler
Madde 8 — Aşağıdakileri içeren kozmetik ürünler piyasaya arz edilebilir:
Bu Yönetmeliğin;
a) Ek-III, Kısım 2’sinde verilen listedeki maddelerden, belirlenen sınırlar ve şartlara uygun olanlar, aynı Ekte (g) sütununda verilen tarihe kadar,
b) Ek-IV, Kısım 2’sinde listelenenlerden, belirtilen sınırlar ve şartlara uygun kullanılmış boyar maddeler, aynı Ekte verilen tarihe kadar,
c) Ek-VI, Kısım 2’sinde verilen listedeki koruyuculardan, belirtilen sınırlar ve şartlara uygun olanlar, aynı Ekte (f) sütununda verilen tarihe kadar,
d) Ek-VII, Kısım 2’sinde verilen listedeki UV filtrelerinden, belirlenen sınırlar ve şartlara uygun olanlar, aynı Ekte (f) sütununda verilen tarihe kadar.
Ancak, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen maddelerden bazıları, ürünün tüketiciye sunum şeklinden açıkça anlaşılan özel bir amaçla başka konsantrasyonlarda kullanılabilirler.
Boyar maddeler, koruyucular ve UV filtreleri, sözü geçen listelerde verilen tarihlerde;
a) Tamamen izin verilmiş veya,
b) Tamamen yasaklanmış (Ek-II) olacaklar veya,
c) Ek-III, Ek-IV, Ek-VI ve Ek-VII’nin ikinci kısımlarında belirlenen sürelere kadar kalacak veya,
d) Mevcut bilimsel bilgilere dayanılarak veya artık kullanılmadıkları için Eklerin tamamından silineceklerdir.
Eklerin Güncelleştirilmesi
Madde 9 — Bu Yönetmeliğin Ekleri üzerinde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemeler göz önünde bulundurularak, gerekli değişiklikler yapılır.
İç ve Dış Ambalajda Yer Alacak Bilgiler
Madde 10 — Kozmetik ürünler, iç ve dış ambalajlarında yer alan bilgilerin, silinemez, kolayca görülebilir ve okunabilir olmaları kaydıyla satışa sunulabilir.
İç ve dış ambalajda yer alması gereken bu bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Ancak, bu fıkranın (g) bendinde belirtilen bilgilerin pratik olarak iç ambalaj üzerine yazılamadığı durumlarda, bu bilgilerin dış ambalajın üzerinde diğer bilgilerin yanında bulunması yeterlidir.
a) Ülke içinde yerleşik üreticinin, adı veya unvanı ve adresi veya kayıtlı işyerinin adı veya unvanı ve adresi belirtilir. Bu bilgiler, sorumluya ulaşmayı engellememek kaydıyla kısaltılabilir. İthal edilen ürünlerin menşeinin belirtilmesi gerekir.
b) Beş gram veya beş mililitre altındaki ambalajlar, ücretsiz eşantiyonlar ve tek dozluk olan ürünler hariç, ağırlık veya hacim olarak ambalajlama anındaki nominal miktar belirtilir. Ağırlık veya hacim detaylarının önemli olmadığı, birden fazla birim ürünün tek ambalajda satıldığı durumlarda, birim sayısının ambalaj üzerinde belirtilmesi koşuluyla ambalaj içindeki birimlere miktar yazılması gerekmez. Eğer ambalaj içinde kaç adet ürün bulunduğu dışarıdan görülebiliyor veya ambalajın içindeki her bir ünite normalde sadece ayrı ayrı satılıyor ise, içindeki ürün sayısının ambalaj üzerinde belirtilmesine gerek yoktur.
c) Bir kozmetik ürünün minimum dayanma tarihi; normal şartlar altında depolandığı takdirde, başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği ve özellikle bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uyumlu kaldığı süredir. Söz konusu tarih, “minimum dayanma tarihi” ifadesi veya uygun kısaltılmış şeklini takiben;
1) Tarih yazılarak veya,
2) Ambalajın üzerinde tarihin bulunduğu yer hakkında detaylı bilgi verilerek,
belirtilmelidir. Eğer gerekir ise, ürünün bu dayanıklılığının hangi şartlarda garanti altına alındığına dair ek bilgi verilir.
Tarih açıkça ve sırasıyla ay ve yıl olarak belirtilir. Minimum dayanma süresi otuz ayı geçen ürünlerde, tarih belirtilmesi zorunlu değildir. Ancak, bu ürünlerde ürünün açılmasından itibaren tüketiciye zarar vermeden kullanılabileceği sürenin bildirilmesi zorunludur. Ürün açıldıktan sonra güvenli kullanılabileceği bu süre hakkında bilgi, Ek-VIII/a’da verilen sembolü takiben kullanma süresi ay ve/veya yıl cinsinden yazılarak belirtilir.
d) Kullanımdaki alınması gereken özel tedbirler ve özellikle, bu Yönetmeliğin Ek-III, Ek-IV, Ek-VI ve Ek-VII’sinde yer alan ve “etikette belirtilmesi zorunlu olan kullanım şartları ve uyarılar” sütununda listelenenler ve profesyonel kullanım için, özellikle saç bakımı olmak üzere alınması gerekli özel tedbirler, kozmetik ürün etiketinde belirtilecektir. Pratik açıdan buna imkan olmadığı takdirde, bu bilgiler broşür, etiket, bant veya kart şeklinde ürüne eklenerek verilecektir. Tüketiciyi bunlara yönlendirmek için bir kısaltma veya Ek-VIII’deki sembol, iç ve dış ambalajın üzerinde bulunur.
e) Üretim kodu veya üretim şarj numarası belirtilir. Kozmetik ürünün çok küçük olması nedeniyle bunun pratik olarak imkansız olması halinde bu bilgiler, dış ambalajın üzerinde bulunur.
f) Ürünün sunum şekli itibariyle açıkça belli olmadığı takdirde, ambalaj üzerinde ürünün fonksiyonu belirtilir.
g) Ürün bileşenlerinin listesi, ilave edildiği andaki ağırlıklarına göre azalan sıra ile ambalaj üzerinde belirtilir. Bu liste, “ÜRÜN BİLEŞENLERİ” veya aynı anlama gelen Türkçe veya yabancı dildeki ifadenin altında yer alır. Pratik açıdan bu mümkün olmadığı takdirde, bu bilgiler broşür, etiket, bant veya kart şeklinde ürüne eklenerek verilir. Tüketiciyi bunlara yönlendirmek için bir kısaltma veya bu Yönetmeliğin Ek- VIII’indeki sembol, iç ve dış ambalajın üzerinde bulunur.
Aşağıdakiler ürün bileşeni olarak kabul edilmezler:
1) Kullanılan hammaddelerdeki safsızlıklar,
2) Preparatın yapımında kullanılan, ancak bitmiş üründe bulunmayan yardımcı teknik maddeler,
3) Kesinlikle gerekli miktarda kullanılan çözücüler veya parfüm ve aromatik bileşiklerin taşıyıcıları.
Üreticinin, ticari sırların korunması amacıyla ürün bileşenlerinin bir veya birkaçını listeye dahil etmek istememesi durumunda uygulanacak prosedür, Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.
(Değişik dördüncü fıkra:RG-12/10/2006-26317) Parfüm ve aromatik bileşikler ve onların hammaddeleri, “parfüm” ve “aroma” kelimeleri ile tarif edilir. Ancak, bu Yönetmeliğin Ek-III, Kısım 1’inde yer alan “diğer sınırlamalar ve gereklilikler” sütununda belirtilmesi gereken maddelerin mevcudiyeti, ürün içindeki işlevlerine bakılmaksızın listede gösterilir.
Konsantrasyonu % 1’den az olan ürün bileşenleri, konsantrasyonu % 1’den fazla olanlardan sonra herhangi bir sırayla listelenebilir. Boyar maddeler, bu Yönetmeliğin Ek-IV’ünde kabul edilen CI numaraları ve isimlendirmeye göre, diğer içerik maddelerinin ardından herhangi bir sıralamaya göre listelenebilir.
Birçok renkte piyasaya verilen renkli dekoratif kozmetik ürünlerde kullanılan tüm boyar maddeler, “içerebilir” ifadesi veya “+/-” sembolü konulmak kaydıyla listelenebilir.
Bir içerik maddesi öncelikle INCI; bu olmadığı takdirde ise, CTFA veya yaygın olarak kullanılan diğer isimleriyle tanımlanır.
Bu maddenin ikinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde belirtilen hususların, ebat veya şekli nedeniyle ürüne ekli bir kılavuzda belirtilmesinin pratik veya mümkün olmadığı hallerde bu hususlar, kozmetik ürüne ekli olan etiket, bant veya kartta belirtilir.
Sabun, banyo topları ve diğer küçük ürünlerde, ikinci fıkranın (g) bendinde istenen bilgilerin ebat veya şekilden kaynaklanan pratik imkansızlıklar nedeniyle ürüne ekli broşür, etiket, bant veya kartta yer alamaması durumunda, ürünün satışa sunulduğu teşhir raflarının üzerinde veya hemen yakınında bulundurulacak kılavuzda belirtilir.
Satışa hazır şekilde ambalajlanmamış, satış yerinde müşterinin isteği ile ambalajlanan veya anında satılmak üzere satış yerinde önceden ambalajlanmış kozmetik ürünler için, bu maddenin ikinci fıkrasındaki bilgilerin belirtilmesi gerekir. Kozmetik ürünlerin dolum yerleri ve dolum şartlarına dair esaslar, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzunda düzenlendiği şekilde uygulanır.
Bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bendlerindeki bilgilerin Türkçe olması gerekir. Ancak, ürünün dayanıklılığının hangi şartlarda garanti altına alındığına dair ek bilgi verilmesinin gerektiği durumlarda, ikinci fıkranın (c) bendinde istenen bilginin de Türkçe olması gerekir.
Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz. Ayrıca, bu yönde imada bulunulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk, Denetim ve Bildirim
Sorumluluk
Madde 11 — Kozmetik ürünlerin üreticileri, sadece bu Yönetmeliğe ve Eklerine uygun olan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesi için gerekli tedbirleri almakla ve İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna göre üretim yapmakla yükümlüdürler. Bakanlık, bu esaslara uygun olan kozmetik ürünün piyasaya arz edilmesini kısıtlayıcı, yasaklayıcı ve reddetmeye yönelik uygulamalardan kaçınır.
Denetim Esasları
Madde 12 — Kozmetik ürünlerin üretim yeri denetimleri, piyasa gözetim ve denetimi ile denetim kapsamında numune alma, uyarı, geri çekme, imha, üretim yerinin ıslahı ve kapatılması hususları Bakanlık tarafından belirlenir.
Üretici, piyasa gözetim ve denetimi için Bakanlığın talebi halinde aşağıdaki bilgileri içeren Ürün Bilgisini, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uygun olan etikette belirtilen adreste üç iş günü içerisinde hazır bulundurmak zorundadır.
Bu Ürün Bilgileri;
a) Ürünün kalitatif ve kantitatif yapısı; parfüm ve parfüm bileşimi olması halinde, bileşimin kodu ve tedarikçinin kimliği,
b) Hammadde ve bitmiş ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyonu ve kozmetik ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyona uygunluğuna ilişkin kontrol kriterleri,
c) İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu hükümlerine uygun üretim metodu; üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliliği veya gerekli tecrübesi olduğunu belirleyen eğitim ve çalışma belgeleri,
d) Bitmiş üründe insan sağlığı için güvenlik değerlendirmesi; bunun için üretici, ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyelerini göz önüne alır. Bu amaçla, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruz kalma özelliklerini göz önünde bulundurur. Üç yaşından küçük çocukların kullanımı için hazırlanan ürünler ile dış genital organlara haricen uygulanmak amacıyla üretilmiş kişisel hijyen ürünleri için özel güvenlik değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirme, 25/6/2002 tarihli ve 24796 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.
Ülke sınırları içinde aynı ürünün bir kaç yerde üretilmesi halinde, üretici bu üretim yerlerinden bir tanesini bu bilgilerin hazır bulunduğu üretim adresi olarak seçebilir. Bu durumda üretici, istendiği takdirde denetlenebilmesi için, seçilen bu yeri Bakanlığa bildirmek zorundadır.
e) (d) bendindeki değerlendirmeyi yapacak yetkili veya sorumlu kişinin adı ve adresi; bu kişinin, eczacılık, veterinerlik, biyoloji, kimya, biyokimya, toksikoloji, mikrobiyoloji, dermatoloji, tıp veya eşdeğer bir bilim dalında diploma sahibi olması ve yeterli tecrübeyi haiz bulunması gerekir.
f) Kozmetik ürünlerin kullanımı neticesinde insan sağlığına olabilecek istenmeyen etkiler hakkında mevcut veriler,
g) Kozmetik ürünün veya maddenin iddia edilen etkilerini kanıtlayan bilimsel nitelikte çalışmalara dair belgeler,
h) Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin mevzuat veya diğer düzenlemelerinin gerekleri nedeniyle hayvanlar üzerinde yapılmış olan testler de dahil olmak üzere, üretici tarafından, ürünün geliştirilmesi veya ürün veya bileşenlerinin güvenlik değerlendirilmesi için hayvanlar üzerinde yapılan testlerle ilgili verilerdir.
Özellikle ticari sır ve kişisel hakların saklı kalması kaydıyla, bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (f) bentlerinde yer alan veriler kamuya açık ve kolay ulaşılabilir olacaktır.
Bu maddenin üçüncü fıkrasının (c), (d), (f) ve (g) bendlerindeki bilgilerin Türkçe veya Avrupa Birliğinde yaygın olarak kullanılan dillerden tercihen birinde olması zorunludur.
Sorumlu Teknik Eleman
Madde 13 — Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.
Eczacı veya kozmetik alanında en az iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyologlar üretici tarafından sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilirler. Sorumlu teknik eleman, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna uygunluğun sağlanmasından da sorumludur. Sorumlu teknik eleman, ülke mevzuatını bilmekle yükümlüdür.
Bildirim ve Yasak
Madde 14 — Piyasaya ilk kez arz edilecek kozmetik ürün için üretici, yeni ürünü piyasaya arz etmeden önce ve piyasaya kozmetik ürün arz etmek amacıyla yeni kurulan veya faaliyet sahasını genişleten imalat ve ithalat müesseseleri, yeni faaliyetine başlamadan önce bunu bildirmek zorundadır. Üreticiler, bu Yönetmeliğin Ek-IX’unda yer alan Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim Formunu, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, eksiksiz ve doğru olarak doldurur ve onaylar. (Değişik son cümle:RG-12/10/2006-26317)(1)Bu formun Bakanlığa teslim edilmesiyle bildirim yapılmış sayılır.
Bu maddenin birinci fıkrasına uygun şekilde bildirimi yapılmayan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeleri yasaktır.
Zehir Danışma Merkezine Bilgi Verilmesi
Madde 15 — Kozmetik ürünün kullanılması sırasında bir sorun çıkması halinde hızlı ve uygun müdahale yapılabilmesi amacıyla, ürün piyasaya arz edilmeden önce, ürünün formülünün ve istenen diğer bilgilerin, bu Yönetmeliğin Ek-X’unda yer alan Zehir Danışma Merkezine Bildirim Formu üzerinde doldurularak, Bakanlık Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı bünyesindeki Zehir Danışma Merkezine verilmesi gerekir. Söz konusu formül, ürün bileşenleri INCI adlarına göre düzenlenerek, hacim veya miktar oranlarının aralıklar şeklinde belirtilmesi suretiyle ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde teslim edilir. Bu mühürlenmiş kapalı zarf, Zehir Danışma Merkezine elden teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilir. Bakanlık, bu bilginin yalnız sözü edilen müdahale amacıyla kullanılmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Analiz Metotları ve Kozmetikte Kullanılmasına İzin Verilenler Dışındaki Maddelerin Kullanılmasına İlişkin Özel Esaslar
Analiz Metotları
Madde 16 — Bakanlık tarafından, güncel teknik gelişmeler paralelinde;
a) Kozmetik ürünlerin yapısını kontrol etmek için gerekli analiz metotları,
b) Kozmetik ürünlerin kimyasal ve mikrobiyolojik saflık kriterleri ve bu kriterleri kontrol için metotlara dair gerekli tebliğler,
yayımlanır.
Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Diğer Maddelere İlişkin Özel Esaslar
Madde 17 — Bu Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kozmetik ürünlerde kullanılmasına izin verilen maddeler listesi dışındaki diğer maddelerin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde kullanılmasına aşağıdaki şartlarda izin verilebilmesi Bakanlığın yetkisindedir:
a) İzin, üç yıllık bir süre ile sınırlandırılır,
b) İzin verilen madde veya preparatlardan üretilen kozmetik ürünler, Bakanlık tarafından kontrol edilir,
c) Bu tür kozmetik ürünler Bakanlığın belirleyeceği farklı bir şekilde işaretlenir.
Bakanlık; bu maddenin birinci fıkrasına göre verdiği yeni izin hakkında, iznin verilmesi tarihinden itibaren iki ay içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı vasıtasıyla Avrupa Birliği Komisyonunu bilgilendirir.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca verilen üç yıllık sürenin sona ermesinden önce Bakanlık; Dış Ticaret Müsteşarlığı vasıtasıyla Avrupa Birliği Komisyonuna, birinci fıkraya göre ulusal kapsamda izin verdiği maddelerin, kozmetik ürünlerde kullanılmasına izin verilen maddeler listesine alınması için destekleyici bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilir. Bu durumda, Bakanlık tarafından bu maddenin birinci fıkrasına göre verilen izin, birinci fıkranın (a) bendindeki üç yıllık süre dikkate alınmaksızın, listeye alınması için yapılan başvurudan sonra bir karar alınana kadar yürürlükte kalır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari Yaptırımlar
Madde 18 — Bir kozmetik ürünün bu Yönetmeliğin gereklerine uygun olmasına rağmen, sağlık için bir tehlike oluşturduğu tespit edilir ise Bakanlık, Ülke sınırları içinde bu ürünün piyasaya arz edilmesini geçici olarak yasaklar.
Kontrol sonucunda ürünün genel sağlık yönünden güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere Bakanlık;
a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,
b) Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını,
c) Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilmesini,
d) (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle risk altındaki kişilere duyurulmasını
Sağlar.
Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.
Böyle bir durumda Bakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı vasıtasıyla Avrupa Birliği Komisyonunu, geçici yasaklama kararına esas olan gerekçe ve kanıtları da belirterek ivedilikle bilgilendirir ve yapılacak görüşmelerin sonuçları doğrultusunda gerekli değişiklik ve düzenlemeler Bakanlık tarafından yapılır.
Bu Yönetmeliğe uygun olan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesi hakkında kısıtlama veya yasaklama getirilmesi ile ilgili kararlarda kesin gerekçeler Bakanlıkça belirtilir. Kararlarda, alınması gereken tedbirler ile bu Yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata uygunluk sağlanmak üzere belirlenen süreler, ilgili tarafa bildirilir.
Cezaî Müeyyideler
Madde 19 — Bu Yönetmeliğe ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine uymayanlar hakkında fiilin mahiyeti ve niteliğine göre, 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Kılavuz
Madde 20 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla Bakanlıkça gerekli kılavuzlar yayımlanır ve yayımlanan kılavuzların hükümleri, bu Yönetmelik ile birlikte uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 21 — 8/4/1994 tarihli ve 21899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce kozmetik ürün üretimine veya ithaline dair izin almak üzere Bakanlığa yapılan başvurular, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre piyasaya arz öncesi bildirim olarak kabul edilerek sonuçlandırılır.
Geçici Madde 2 — Üretim/ithal izni olan ve piyasada bulunan kozmetik ürünler için, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren altı ay içerisinde Bakanlığa bildirimde bulunulması zorunludur.
Bakanlık, ürün güvenliğine halel getirmemek kaydıyla, üretim veya ithal izni almış, 5324 sayılı Kozmetik Kanununda öngörülen şartları yerine getirmiş ancak bu Yönetmeliğin gereklerine tam olarak uygun olmayan kozmetik ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde satılmasına, bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren otuzaltı aya kadar süre tanıyabilir.
Yürürlük
Madde 22 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

kozmetik ürün bildirimi

kozmetik ürün bildirimi nedir, kozmetik ürün bildirimi nasıl yapılır, kozmetik ürün bildirimi yapılması gereken ürünler nelerdir